ESG Warsaw 2021

Kolejne dyrektywy? Wyższe standardy? Nowe rekomendacje? Dynamiczny rozwój ESG sprawia, że coraz trudniej być na bieżąco. Dobrze, że jest ESG Warsaw. Już trzeci rok pokazujemy na co zwracać uwagę, kiedy mowa o ESG.

20 paźdz
środa 20 października 2021
9:0014:30
Program

9:10 - 9:20

Przywitanie gości

Izabela Olszewska, Członek Zarządu, GPW

9:20 - 10:00

Czy indeksy giełdowe mogą poprawić klimat i dlaczego warto być częścią zielonego wskaźnika?

ŁUKASZ WILKOWICZ (MODERATOR), REDAKTOR, DZIENNIK GAZETA PRAWNA

PIOTR BIERNACKI, WICEPREZES, STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

ALEKSANDRA BLUJ, WICEPREZES, GPW BENCHMARK

EWA RADKOWSKA-ŚWIĘTOŃ, CZŁONEK KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH RYNKU KAPITAŁOWEGO PRZY GPW BENCHMARK

KAMIL WYSZKOWSKI, DYREKTOR WYKONAWCZY, UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND

10:10 - 11:00

Przegląd nowych regulacji obejmujących obszar odpowiedzialnego inwestowania z sesją Q&A (w j.angielskim)

JUDITH BOOM, SENIOR COUNSEL REGULATORY AFFAIRS, NN INVESTMENT PARTNERS

11:20 - 12:20

Panel dyskusyjny: Relacje inwestorskie – zielony most między spółkami a inwestorami (w j.angielskim)

PETER NIKLEWICZ (MODERATOR), LONDON REPRESENTATIVE, GPW

BELÉN FLOR VILLA, ESG IR MANAGER, IBERDROLA

MICHAŁ KUZAWIŃSKI, DYREKTOR IR, ALLEGRO

JAN-EVERT POST, HEAD OF FUNDING & IR, CTP

PRZEMYSŁAW WASILEWSKI, DYREKTOR IR, CIECH

KAROL WOLFF, DYREKTOR BIURA STRATEGII, PKN ORLEN

12:30 - 14:00
kubek Przerwa
14:00 - 14:30

Wpływ klimatu na… portfel inwestycyjny (w j.angielskim, na żywo z Nowego Jorku)

MICHELLE DUNSTAN, CHIEF RESPONSIBILITY OFFICER, PORTFOLIO MANAGER, ALLIANCEBERNSTEIN


Uczestnicy

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

Wiceprezes Zarządu

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Od 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów.

Pełniąc funkcję prezesa Fundacji Standardów Raportowania i będąc członkiem Project Task Force for Climate-Related Reporting przy EFRAG pracuje nad standardami raportowania informacji niefinansowych. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych oraz współtwórca Ogólnych Standardów Raportowania 1 i 2.

W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych czynników ryzyka i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych.

Aktywny komentator rynku kapitałowego, twórca MARopedii i bazy raportów niefinansowych oraz autor licznych badań dotyczących raportowania niefinansowego, presentation design i relacji inwestorskich.

Doświadczenie zdobywał w instytucji nadzorującej rynek kapitałowy oraz doradzając ponad setce spółek notowanych na GPW, Euronext i Nasdaq, m.in. przy 45 projektach IPO i SPO.

Aleksandra Bluj

Aleksandra Bluj

Wiceprezes Zarządu

GPW Benchmark

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od ponad 10 lat związana aktywnie z sektorem finansowym. Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu GPW Benchmark S.A. zatrudniona w spółce na stanowisku Managera ds. Analiz i Strategii, odpowiedzialna za prowadzenie reformy wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR oraz działania związane z rozwojem produktów uwzględniających cele zrównoważonego rozwoju.

Przed rozpoczęciem pracy w GPW Benchmark S.A. pracowała w zespołach zajmujących się analizą gospodarczą i strategią rynku stopy procentowej w Banku Pekao S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. W czasie pracy na rynku finansowym związana była również z Ipopema Securities. Posiada doświadczenie w zakresie tradingu skarbowych oraz nieskarbowych papierów dłużnych, jak również plasowania obligacji korporacyjnych. Prelegentka licznych konferencji zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz gospodarki, w tym przede wszystkim w obszarze rozwoju wskaźników referencyjnych oraz wpływu celów zrównoważonego finansowania na funkcjonowanie rynku kapitałowego.

Judith Boom

Judith Boom

Senior Counsel Regulatory Affairs

NN Investment Partners

Karierę w sektorze finansowym rozpoczęła w 1997 r. w ING Bank N.V. W tej instytucji pracowała w obszarach rynków finansowych oraz bankowości detalicznej i prywatnej, a także uczestniczyła we wdrożeniu takich projektów jak MiFID I. W 2012 r. przeniosła się do Holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych (AFM), gdzie m.in. kierowała projektem wdrożenia lokalnych regulacji dotyczących zachęt. W 2017 r. dołączyła do NN Investment Partners w roli senior counsel regulatory affairs i była zaangażowana we wdrożenia dotyczące MiFID II, rozporządzenia w sprawie benchmarków i Brexitu. Obecnie jest zaangażowana w projekt regulacyjny NN Investment Partners Responsible Investing, który obejmuje wdrożenie przepisów takich jak SFDR, taksonomia i innych regulacji związanych ze zrównoważonym finansowaniem.

Judith uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz tytuł magistra w dziedzinie administracji biznesowej oraz kultury, organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Vrije w Amsterdamie.

Michelle Dunstan

Michelle Dunstan

Chief Responsibility Officer, Portfolio Manager

AllianceBernstein

Michelle Dunstan jest Chief Responsibility Officer i członkiem komitetu operacyjnego w AllianceBernstein. Na tym stanowisku nadzoruje praktyki firmy w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej oraz integrację kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w procesach badawczych, zaangażowania i inwestycyjnych firmy. Dunstan zarządza również globalną strategią ESG Improvers AB, która koncentruje się na angażowaniu i inwestowaniu w spółki rozwijające się w wymiarach ESG.

W latach 2020-2021 Michelle Dunstan była globalnym szefem odpowiedzialnego inwestowania AllianceBernstein. W latach 2012-2020 była zarządzającą portfelem Global Commodity Equity Fund. Do AllianceBernstein dołączyła w 2004 r. jako analityk i przez kilka lat zajmowała się surowcami na rynkach wschodzących i w Ameryce Północnej.

Przed dołączeniem do AllianceBernstein Dunstan była menedżerem ds. zaangażowania w Monitor Group (obecnie Monitor Deloitte).

Posiada tytuł BCom z Queen's University w Kanadzie oraz MBA z Harvard Business School, który uzyskała z wyróżnieniem jako Baker Scholar.

Jan-Evert Post

Jan-Evert Post

Head of Funding & IR

CTP

Dołączył do CTP w 2019 r. jako dyrektor zarządzający. Jego rolą jest zarządzanie relacjami ze wszystkimi interesariuszami CTP w sektorze finansowym oraz zapewnienie pełnego zewnętrznego finansowania działań CTP. Odegrał kluczową rolę w uzyskaniu ratingów inwestycyjnych dla CTP we wrześniu 2020 r. i był kierownikiem projektu IPO CTP, który został zakończony notowaniem CTP na giełdzie Euronext Amsterdam w marcu 2021 r. CTP zna od 2012 r., jeszcze ze swojej poprzedniej pracy w ING Banku, gdzie był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za działalność banku w zakresie International Real Estate Finance.

Belén Flor Villa

Belén Flor Villa

ESG Investor Relations Manager

Iberdrola

Z Iberdrola związana od 19 lat. Jej wcześniejsze doświadczenie w firmie obejmowało m.in. zarządzanie ryzykiem i energią, pracę w Biurze Prezesa i pozycjonowanie regulacyjne.

Absolwentka inżynierii przemysłowej na Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) na Universidad Pontificia de Comillas w Madrycie, studiów MBA na Universidad Autónoma w Madrycie oraz studiów poświęconych sektorom energetyki i przemysłu na Universidad Carlos III w Madrycie.

Michał Kuzawiński

Michał Kuzawiński

Dyrektor Relacji Inwestorskich

Allegro

Przed dołączeniem do Allegro był Dyrektorem Wykonawczym w warszawskim biurze JPMorgan odpowiedzialnym za analizę akcji w Regionie CEE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Wcześniej, w latach 2007-09, był analitykiem JPM CEEMEA Banks w Londynie, w latach 2009-10 ekonomistą w ONZ, a od 2004 r. do 2007 r. audytorem w KPMG.

Magister finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz biegły rewident.

Tomasz Marciniuk

Tomasz Marciniuk

Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu

GPW

Tomasz Marciniuk do kwietnia 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Komunikacji i Marketingu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wcześniej przez wiele lat był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, w dużej mierze związanym z tematyką gospodarczą.

Był m.in. prezenterem i reporterem Panoramy TVP2, wydawcą i prezenterem Aktualności w Programie 1 Polskiego Radia oraz reporterem Informacyjnej Agencji Radiowej. W przeszłości pełnił również funkcję rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Siedlcach.

Peter Niklewicz

Peter Niklewicz

London Representative

GPW

Peter Niklewicz od 2014 r. kieruje londyńską działalnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiada za relacje z zagranicznymi Członkami GPW, firmami handlowymi, dziennikarzami. Jest zaangażowany w zainteresowanie Giełdą zagranicznych inwestorów, przede wszystkim z regionów EMEA i APAC.

Wcześniej, przez ponad 16 lat, pracował w Citigroup, Deutsche Bank oraz Royal Bank of Scotland.

Jest absolwentem Imperial College London (BEng) i HEC Paris (MBA).

Izabela Olszewska

Izabela Olszewska

Członek Zarządu

GPW

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była słuchaczką International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Z rynkiem kapitałowym związana od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.

Od października 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Sprawowała także funkcje w organach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii oraz spółki InfoEngine. Zarówno w Bondspot, jak i Towarowej Giełdzie Energii, została oddelegowana przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director.

Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Izabela Olszewska

Ewa Radkowska - Świętoń

Członek Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego

GPW Benchmark

Niezależny członek Rady Nadzorczej i członek Komitetu Audytu w spółkach Kruk i Ipopema Securities, członek Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark oraz w Komitetu Ryzyka KDPW_CCP Ekspert Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego.

Wcześniej była Prezesem Zarządu Skarbiec TFI oraz Wiceprezesem, a następnie Prezesem Zarządu notowanej na GPW spółki Skarbiec Holding, Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem Nationale Nederlanden PTE, pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Inwestycji.

Pracowała także jako zarządzająca funduszami w Aviva Investors Polska, a także ING TFI (obecnie NN Investment Partners TFI), a także analityk akcji w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada certyfikat CFA oraz FRM.

Przemyslaw Wasilewski

Przemysław Wasilewski

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i ESG

Ciech

Przed dołączeniem do Ciech w 2019 r., spędził 11 lat w biznesie energetycznym na różnych stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w obszarze controllingu i relacji inwestorskich. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył również AMP w IESE Business School – University of Navarra.

Łukasz Wilkowicz

Łukasz Wilkowicz

Redaktor

Dziennik Gazeta Prawna

Od 1997 r. śledzi i opisuje trendy w makroekonomii i bankowości. W „Dzienniku Gazecie Prawnej” od 2012 r. Wcześniej pracował w Gazecie Giełdy „Parkiet”, tygodniku „Gazeta Bankowa” oraz w dzienniku „Prawo i Gospodarka”.

Karol Wolff

Karol Wolff

Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych

PKN Orlen

Karol Wolff jest Dyrektorem Biura Strategii I Projektów Strategicznych w PKN Orlen. Wcześniej pracował w McKinsey & Company oraz Thomson Reuters.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Wykonawczy

UN Global Compact Network Poland

W ONZ pracuje od 2002 r. W latach 2009–2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).


Dlaczego ESG Warsaw?

Zielona transformacja nabiera rozpędu
i coraz trudniej za nią nadążyć.
Inwestorzy szukają sposobów, aby na niej zarobić.
Przedsiębiorstwa muszą się do niej dostosować.
Konsumenci mają coraz większą świadomość
ekologiczną i społeczną. Od kryteriów ESG
(environmental, social, governance) w coraz większym
stopniu zależą stopy zwrotu z inwestycji, koszty
finansowania działalności gospodarczej oraz sukces firm.
Już trzeci rok pokazujemy na co naprawdę warto
zwrócić uwagę, kiedy mowa o ESG.

meeting

Jeśli masz
do nas pytanie,

napisz na esgwarsaw@nntfi.pl

Poprzednie edycje    

PARTNER WSPIERAJĄCY: