ESG Warsaw 2022

Ciekawi Cię temat zielonych obligacji, raportowania niefinansowego i nowych regulacji? A może chcesz się dowiedzieć na czym polega taksonomia SFDR, jakimi kryteriami ESG kierują się fundusze dłużne i jak akcjonariusze mogą angażować się w zrównoważony rozwój spółek? Już po raz czwarty ESG Warsaw pokazuje na co naprawdę warto zwrócić uwagę, kiedy mowa o ESG.

Zarejestruj się
21 cze
wtorek 21 czerwca 2022
9:3013:30
PARTNER WSPIERAJĄCY:    

Program

9:30 - 9:40

Przywitanie gości

Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

9:40 - 9:50

Keynote speech (w j. angielskim)

Jen Sisson, EMEA Head of Stewardeship, Goldman Sachs Asset Management

09:50 - 10:30

Spojrzenie na zielone i społeczne obligacje rynków wschodzących (w j. angielskim, udział zdalny)

Honorata Fijalka, Real Economy Green Investment Opportunity Bond Fund (REGIO) Leader, International Finance Corporation (IFC)

10:30 - 11:10

Zielone obligacje - standardy rynkowe i ramy prawne emisji

Bartosz Ordon, Adwokat, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

11:10 - 11:30
kubek Przerwa kawowa
11:30 - 12:10

ESG a zarządzanie portfelem (w j. angielskim, udział zdalny)

KLAUS PAESLER, Senior Director, Institutional Relations for the EMEA region, CFA Institute

12:10 - 12:40

Update Regulacyjny

ROBERT ADAMCZYK, Główny Specjalista Środowiskowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

12:40 - 13:30

Przygotowanie organizacji do raportowania ESG, case study

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Raben Group

13:30        
kubek Lunch
9:30 - 9:40

Przywitanie gości

Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

9:40 - 9:50

Keynote speech (w j. angielskim)

Jen Sisson, EMEA Head of Stewardeship, Goldman Sachs Asset Management

09:50 - 10:30

Wyniki badania o znaczeniu ESG dla klienta indywidualnego

Radosław Sosna, Dyrektor Sprzedaży, Marketingu i Produktów, NN Investment Partners TFI

10:30 - 11:10

Our Approach to Engagement (w j. angielskim)

Jen Sisson, EMEA Head of Stewardeship, Goldman Sachs Asset Management

11:10 - 11:30
kubek Przerwa kawowa
11:30 - 12:10

Taksonomia, SFDR i ich implementacja

Joanna Ałasa, Zastępczyni Szefa Działu Analiz oraz Specjalistka ds. Zrównoważonego Rozwoju, NN Investment Partners TFI

12:10 - 12:40

ESG w procesie doboru instrumentów dłużnych

Bartłomiej Chyłek, Dyrektor Zespołu Analiz, NN Investment Partners TFI

12:40 - 13:00

Czym jest ESG w procesie zarządzania? Podsumowanie

Robert Bohynik, Dyrektor Inwestycyjny, Członek Zarządu, NN Investment Partners TFI

13:00        
kubek Lunch

Prelegenci

Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Główny Specjalista Środowiskowy

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyk ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Robert pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW), oraz Gieldy y w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi la Praskiej Giełdy. Robert jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD.

Do 2004 roku Robert, był Dyrektor Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), dział który założył w 1997 roku. Robert jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London i od 1993 roku. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz assessorem środowis-kowym i member RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors). Robert specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej, miedzy innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kontem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych jak i Dyrektyw Unii Europejskiej.

W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych czynników ryzyka i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych.

Joanna Ałasa

Joanna Ałasa

Zastępczyni Szefa Działu Analiz oraz Specjalistka ds. Zrównoważonego Rozwoju

NN Investment Partners TFI

Zastępca Dyrektora Działu Analiz oraz Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju. Współzałożycielka 30%Club Poland oraz koordynatorka Grupy Inwestorskiej Klubu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja Bankowość Inwestycyjna. Studiowała także w Singapurze (Singapore Manage-ment University) oraz we Włoszech (Universita Bocconi), gdzie realizowała międzyna-rodowy program menedżerski CEMS MIM. Poza licencją doradcy inwestycyjnego z sukcesem zdała wszystkie poziomy egzaminu niezbędnego do uzyskania tytułu CFA. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2010 roku w biurze makler-skim Wood&Co, gdzie zajmowała się wydawaniem rekomendacji dla spółek z sektora mieszkaniowego. Od czerwca 2011 r. związana z Grupą NN.

Robert Bohynik

Robert Bohynik

Członek Zarządu

NN Investment Partners TFI

Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku jako Trader i Portfolio Manager w Palco Brokers o.c.p.,a.s. (Dom Maklerski). Posiada doktorat z Zarządzania Finansami zdobyty w 2003 roku na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, od 2006 roku tytuł CFA, a od 2011 roku tytuł CAIA. W 2005 roku rozpoczął pracę w Allianz Pension Fund Management Com-pany jako zarządzający funduszami. Pracę w Grupie ING rozpoczął w 2008 roku w ING Investment Management w Czechach jako Dyrektor Departamentu Inwestycji. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w ING Investment Management w Czechach. Między rokiem 2009 a 2012 członek zarządu, a później Prezes Zarządu i członek zarządu w ING Investment Management w Czechach odpowiadający za Dział Inwestycji, a także członek zarządu Funduszu Emerytalnego ING / NN na Słowacji. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. był członkiem zarządu ING IM (Polska). Od 2 października 2012 r. członek zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.) odpowiedzialny za Dział Inwestycyjny.

Bartłomiej Chyłek

Bartłomiej Chyłek

Dyrektor Zespołu Analiz

NN Investment Partners TFI

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość specjalizacja Zarządzanie Ryzykiem. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 245, a oraz certyfikaty Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) oraz Chartered Financial Analyst (CFA). Ponadto uczestniczy w programie Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Pracę rozpoczął w połowie 2007 roku w NN Investment Partners TFI na stanowisku kolejno Analityka Akcji i Młodszego Zarządzającego Funduszami. Od grudnia 2008 do czerwca 2009 pracował jako Doradca Inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Następnie od lipca 2009 do grudnia 2009 zatrudniony jako Zarządzający Portfelami w Credit Suisse (Luxemburg) S.A., Oddział w Polsce. Z Grupą NN związany ponownie od stycznia 2010 roku.

Honorata Fijalka

Honorata Fijalka

Real Economy Green Investment Opportunity Bond Fund (REGIO) Leader

IFC

Honorata is a highly experienced finance professional specializing in green investments and sustainability. She has worked extensively in emerging markets, and her experience in both the private and public sectors has given her a unique perspective on finance and investment. She is currently the Real Economy Green Investment Opportunity Bond Fund (REGIO) leader for Europe Central Asia (ECA) at the International Finance Corporation (IFC). In this role, she is responsible for providing green bond framework advisory to pioneering green bond issuances in a variety of sectors, including energy, transportation, water, agriculture, food production, and real estate. In addition to her work at the IFC, she is Global Compact Network jury member for Corporate Responsibility and Business for Sustainable Development Goals Awards. She holds a Masters' in Commerce from the Vienna University of Econo-mics and Business/HEC Paris, a postgraduate degree in International Affairs from the Diplomatic Aca-demy Vienna, and a PhD from the University of Vienna.

Ewelina Jabłońska-Gryżenia

Ewelina Jabłońska-Gryżenia

Head of Sustainability

Raben Group

Ewelina Jabłońska-Gryżenia – Head of Sustainability w Grupie Raben. Odpowiada za realizację i komunikację Strategii Zrównoważonego Rozwoju, Raportowanie wskaźników niefinansowych na poziomie Grupy, wdrożenie Polityki Środowisko-klimatycznej na poziomie Grupy, relacje z kluczowymi klientami Grupy Raben. Z obszarem ESG w dużych firmach związana od 6 lat. Walka o równouprawnienie kobiet, troska o klimat i bioróżnorodność, to nie tylko cele biznesowe ale przede wszystkim życiowe motto.

Izabela Olszewska

Izabela Olszewska

Członek Zarządu

GPW

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była słuchaczką International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Z rynkiem kapitałowym związana od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.

Od października 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Sprawowała także funkcje w organach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii oraz spółki InfoEngine. Zarówno w Bondspot, jak i Towarowej Giełdzie Energii, została oddelegowana przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director.

Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Bartosz Ordon

Bartosz Ordon

Adwokat

Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.

Bartosz Ordon jest adwokatem, członkiem zespołu Bankowości i Finansów, a jego praktyka zawodowa obejmuje prawo bankowe oraz prawo rynku kapitałowego. Doradza w procesach emisji papierów wartościowych, transakcjach mergers & acquisitions i innych obszarach prawa gospodarczego i cywilnego. Posiada również doświadczenie w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych oraz dotyczących bankowych usług finansowych.

Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Klaus Paesler

Klaus Paesler

CFA, Senior Director, Institutional Relations, EMEA

CFA Institute

PL

Klaus Paesler, CFA kieruje zespołem zajmującym się relacjami instytucjonalnymi z organizacjami o profilu finansowym z obszaru asset management, bankami i jednostkami świadczącymi usługi finansowe w regionie EMEA. Przed dołączeniem do CFA Institute Klaus Paesler, CFA pracował w Millennium Global Group jako Head of Business Development and Marketing, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie strategii wzrostu w regionie EMEA, LATAM i Ameryce Północnej. Wcześniej pracował w Russell Investments i Mellon Capital Management w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Posiada bogate doświadczenie w pracy w zarządzaniu portfelem strategii kapitałowych i pochodnych, pełniąc role w kontaktach z klientem, zarówno jako specjalista produktowy, jak i w realizacji strategii rozwoju biznesu i rozwoju produktów obejmujących wiele klas aktywów. Ukończył Golden Gate University w San Francisco. Posiada tytuł CFA oraz niedawno zdobył również the Certificate in ESG Investing.


ENG

Klaus Paesler, CFA is the Senior Director, Institutional Relations for the EMEA region at CFA Institute.
Based in London, Klaus heads the team managing CFA Institute’s relationships with financial services firms such as asset managers, asset owners, banks, regulators and professional services firms across Europe, the Middle East and Africa.
Klaus joined the CFA Institute in 2021 from Millennium Global Group, where most recently he was head of Business Development and Marketing, responsible for leading growth strategies across EMEA, LATAM and North America. Prior to that he worked at Russell Investments and Mellon Capital Management in both the US and the UK, latterly as Direc-tor of Investment Solutions for Northern Europe.
He has extensive experience in portfolio management and product development for institutional equity portfolios & derivative strategies in listed and OTC including futures, forwards, swaps and options, covering multiple asset classes.
Klaus is a CFA charterholder and holds a BS degrees in Business Management and Finance from Portland State Univer-sity and an MS in Finance from Golden Gate University in San Francisco. He has also recently earned the CFA Institute Certificate in ESG Investing.

Jen Sisson

Jen Sisson

EMEA Head of Stewardeship

Goldman Sachs Asset Management

Jen leads the Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship Team’s EMEA efforts. In this role Jen oversees proxy voting, leads company ESG related engagements and participates in a range of industry initiatives. Jen is a member of the CII Corporate Governance Advisory Council, the Invest-ment Association’s Company Reporting and Auditing Group (CRAG) and the SASB Investor Advisory Group’s EMEA Working Group. She joined from the UK Financial Reporting Council (“FRC”), where she worked for four years, most recently as deputy director of stakeholder engagement and corporate affairs, following a year as Chief of Staff. She was responsible for coordinating the FRC’s outreach with the global investment community, listed company leadership teams and board members across all areas of the regulator’s scope. Jen led policy outreach on ESG, audit and reporting matters including the creation of the 2020 UK Stewardship Code and the 2018 UK Corporate Governance Code. Prior to working at the FRC, Jen was part of PwC’s global investor engagement team, where she was responsi-ble for research and engagement with the investment community on accounting, reporting, regulato-ry, governance and ESG issues. Jen holds a BA in Business Accounting and Finance from the University of Newcastle and a Masters in Sustainability Leadership from the University of Cambridge.

Radosław Sosna

Radosław Sosna

Dyrektor Sprzedaży, Marketingu i Produktów

NN Investment Partners TFI

Od lipca 2010 r. związany z NN Investment Partners TFI S.A. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży, Marketingu i Produktów rozwijając strategiczne działania biznesowe oraz poszukując nowych rozwiązań dla klientów. W TFI pracował na różnych stanowiskach - Specjalisty ds. Analiz Rynkowych, Menedżera ds. Produktów oraz zarządzającego funduszami w Departamencie Inwestycji. Miłośnik obserwacji trendów rynkowych, w tym rozwijania funduszy multi-asset i inwestycji odpowiedzialnych w duchu ESG. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2367 oraz certyfikaty międzynarodowe: Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Uczestnik programu Advanced Asset Management Programme organizowanego przez INSEAD.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Wykonawczy

UN Global Compact Network Poland

Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi). Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów Organizacji Narodów Zjednoczonych (związany z ONZ od 2002). Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Wykładowca na wielu uczelniach m.in.: Central European University, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas, SWPS – Uniwersytet Humanistyczno-społeczny, Uniwersytet Warszawski. Stały komentator telewizyjny i radiowy. Zaangażowany w prace różnych zespołów doradczych Prezesa Rady Ministrów w Polsce m. in. dla Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku, członek Rady Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych, członek zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju, doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ekspert Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ds. międzynarodowych, pomocy rozwojowej oraz polityk klimatycznych. Doradca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Jako przedstawiciel ONZ zajmuje się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i meta trendów w biznesie, w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacje do zmian klimatu.


Dlaczego ESG Warsaw?Weź udział w konferencjiZarejestruj się

Jeśli masz
do nas pytanie,

napisz na esgwarsaw@nntfi.pl

Poprzednie edycje