• Rozwiązania inwestycyjne dla firm

  Jak lokować środki firmowe w fundusze inwestycyjne? Czym jest usługa zarządzania portfelem?

  Dlaczego warto lokować środki firmowe w Goldman Sachs TFI

  • Doświadczony partner w inwestycjach

   Już od ponad 25 lat zarządzamy aktywami funduszy o łącznej wartości ponad 21,5 mld zł, powierzonych nam przez ponad 500 tys. Klientów, w tym również instytucjonalnych.

  • Sprawdzone strategie finansowe

   Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają generować konkurencyjne stopy zwrotu, utrzymując jednocześnie ryzyko pod kontrolą. Oferowane przez nas strategie od wielu lat są nagradzane i wyróżniane przez media branżowe i niezależne ośrodki opiniotwórcze.

  • Płynność powierzonych środków

   Środki ze swojej inwestycji możesz wycofać w dowolnym momencie. Nie są one więc zamrażane na czas inwestycji. W przypadku wypracowania przez fundusz zysku, wycofanie środków nie spowoduje jego utraty.

  • Bezpieczeństwo zawieranych transakcji

   Jako instytucja finansowa Goldman Sachs TFI podlega nadzorowi KNF. Przestrzegamy również restrykcyjnych przepisów prawa krajowego i unijnego np. w zakresie zarządzania i kontrolowania ryzyka. Powierzone środki są przechowywane u depozytariusza, który dba o prawidłowość przeprowadzania transakcji i rozliczeń funduszu z uczestnikami.

   Kto może inwestować w fundusze inwestycyjne
    

   Fundusze to produkty inwestycyjne, z których mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa działające na międzynarodową skalę, jak i osoby prowadzące małą działalność gospodarczą. W ofercie Goldman Sachs TFI mamy pełen przekrój strategii o różnym poziomie ryzyka – od funduszy dłużnych, przez mieszane, na funduszach akcji i surowców kończąc.

    

   Sprawdź notowania

    


   Usługa zarządzania portfelem
    

   Klientów instytucjonalnych, którzy szukają portfela inwestycyjnego skrojonego pod ich konkretne potrzeby, może zainteresować usługa zarządzania portfelem.

   Usługa zarządzania portfelem polega na inwestowaniu w instrumenty finansowe na podstawie indywidualnie ustalonej z Klientem strategii. Wybór konkretnej strategii opiera się o przeprowadzoną z Klientem ankietę, dzięki której analizujemy szczegółowo jego potrzeby, cele inwestycyjne, oczekiwania co do stóp zwrotu, planowany okres inwestycji, wymagany poziom płynności oraz skłonność do ryzyka.

    

    

   Pytania i odpowiedzi