Rachunki bankowe


Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uprzejmie informuje, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs TFI S.A. posiadają różne rachunki nabyć w zależności od dystrybutora, za pośrednictwem którego został otwarty rejestr Uczestnika.

Uwaga! Przed dokonaniem przelewu upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer rachunku bankowego.