Dokumenty funduszy

Karty funduszy

Karty funduszy stanowią najlepsze źródło wiedzy na temat konkretnego funduszu. Na kartach funduszy znajdziesz najważniejsze informacje o wynikach, ryzyku i portfelu danego funduszu.
 

Zobacz więcej

Prospekty informacyjne

Prospekty informacyjne to dokumenty prawne kompleksowo opisujące zasady działania, politykę inwestycyjną oraz podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.
 

Zobacz więcej

Informacje dla klienta AFI

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego obejmują informacje wymagane przepisami prawa wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępniane w treści Prospektu Informacyjnego.

Zobacz więcej

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Zawierają ważne oraz w przystępny sposób opisane informacje o danym funduszu. KID umożliwiają wygodne porównanie różnych funduszy dzięki swojej wystandaryzowanej formie.

Zobacz więcej

Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu

Dokumenty przedstawiające historyczne wartości scenariuszy wyników subfunduszy (korzystny, umiarkowany, niekorzystny, warunków skrajnych).
 

Zobacz więcej

Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz

Dokumenty przedstawiające wyniki subfunduszy jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat.
 

Zobacz więcej

Archiwalne dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Archiwum z Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje. 

Zobacz więcej