Certyfikat ISO/IEC 27001:2013

Jesteśmy instytucją finansową, która nie tylko spełnia wymogi regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa, ale również podejmujemy szereg działań podnoszących poziom bezpieczeństwa informacji.

Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 9 stycznia 2023 roku uzyskało certyfikat zgodności z normą ISO 27001:2013

w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie wykonywania czynności wyceny funduszy, zarządzania funduszami i portfelami inwestycyjnymi. Certyfikat został wydany przez renomowaną instytucję certyfikującą BSI.

Oprócz weryfikacji zgodności z normą ISO 27001:2013 co roku zlecamy niezależnemu audytorowi zbadanie naszego systemu kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania funduszami, wyceny oraz przetwarzania zleceń uczestników na bazie standardu ISAE3402. Dowodem potwierdzającym spełnienie wymogów standardu jest raport audytora.

Dodatkowo w ramach rocznego harmonogramu testów penetracyjnych zlecamy badanie podatności naszych systemów informatycznych.

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO