Zarządzający Funduszami

O bardzo dobre wyniki Funduszy Goldman Sachs TFI troszczy się zespół zarządzających wspierany przez zespół analityków. Ich praca polega na dogłębnej analizie akcji spółek oraz instrumentów dłużnych. Po starannej ocenie perspektyw dla danego instrumentu finansowego podejmowana jest decyzja o jego kupnie lub sprzedaży.

 • Robert Bohynik, CFA

  Dyrektor Inwestycyjny Członek Zarządu Goldman Sachs TFI S.A.

  Robert Bohynik, CFA
 • Tomasz Rabęda

  Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

  Tomasz Rabęda
 • Krzysztof Prus

  Zarządzający Funduszami Dłużnymi

  Krzysztof Prus
 • Paweł Gołębiewski

  Zarządzający Funduszami

  Paweł Gołębiewski, CFA
 • Rafał Tofiło

  Zarządzający Strategiami Dłużnymi

  Rafał Tofiło
 • Marcin Szortyka

  Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

  Marcin Szortyka
 • Michał Witkowski

  Zarządzający Funduszami

  Michał Witkowski
 • Jan Kruk, CFA

  Zarządzający Funduszami

  Jan Kruk, CFA
 • Oliwer Prandecki, CFA

  Zarządzający Funduszami

  Oliwer Prandecki, CFA
 • Bartłomiej Chyłek, CFA, CAIA

  Dyrektor Zespołu Analiz

  Bartłomiej Chyłek, CFA, CAIA
 • Mateusz Łukaszczyk

  Analityk Akcji

  Mateusz Łukaszczyk
 • Zuzanna Barzyk

  Młodsza Analityczka Akcji

 • Michał Barabasz

  Trader

 • Michał Olber

  Trader

  Michał Olber