Sprawozdania finansowe

Uprzejmie informujemy, że wszystkie archiwalne sprawozdania finansowe Funduszy Inwestycyjnych Goldman Sachs starsze niż 5 lat będą dostępne na życzenie Uczestników. Osoby zainteresowanie otrzymaniem archiwalnego sprawozdania proszone są o kontakt z naszą Infolinią 801 690 555 lub wysłanie maila za pośrednictwem formularza kontaktowego ze wskazaniem, którego funduszu i sprawozdania dotyczy zapytanie.

Sprawozdania finansowe Goldman Sachs SFIO

Sprawozdanie finansowe NN Subfunduszu Selektywnego

na dzień 23/06/2016, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia z NN Akcji

Sprawozdanie finansowe ING Subfundusz VIP Globalny Funduszy Akcji

na dzień 10/02/2011, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia

Sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Sektorów Defensywnych

na dzień 30/06/2011, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia

Sprawozdanie finansowe ING (L) Sektora Biotechnologii

na dzień 21/07/2011, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia

Sprawozdanie finansowe ING (L) Sektora Użyteczności Publicznej

na dzień 01/09/2011, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia

Sprawozdanie finansowe ING (L) Sektora Farmacji i Usług Medycznych

na dzień 15/09/2011, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia

Sprawozdanie finansowe ING (L) Sektora Żywnościowego

na dzień 29/09/2011, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia

Sprawozdanie finansowe ING Środkowoeuropejskiego Średnich i Małych Spółek

na dzień 12/01/2012, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia

Sprawozdanie finansowe ING VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących

na dzień 24/10/2013, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia z ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)

Sprawozdanie finansowe ING VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych

na dzień 24/05/2012, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia

Sprawozdanie finansowe ING (L) Sektora Energii

na dzień 24/10/2013, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia z ING (L) Globalnych Możliwości

Sprawozdanie finansowe ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (WL)

na dzień 24/10/2013, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia z ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)

Sprawozdanie finansowe ING Rosja EUR

na dzień 12/06/2014, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia z ING Akcji Środkowoeuropejskich

Sprawozdanie finansowe ING Chiny i Indie USD

na dzień 26/06/2014, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia z ING Akcji Środkowoeuropejskich

Sprawozdanie finansowe ING Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego

na dzień 19/02/2015, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia z ING Akcji Środkowoeuropejskich

Sprawozdanie finansowe NN Środkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomości

na dzień 22/10/2015, tj. dzień poprzedzający dzień połączenia z NN Akcji Środkowoeuropejskich