Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj
  • Idzie nowe.

    

   Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym sposobie rozliczania podatku od zysków kapitałowych z funduszy inwestycyjnych od 1 stycznia 2024 roku 

   Podatki mają to do siebie, że prawo, które je określa od czasu do czasu się zmienia. I tak, 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ustawa o PIT.  Zmiany w tej ustawie dotyczą naszych funduszy oraz inwestorek i inwestorów indywidualnych, którzy w nie inwestują.

   Co się zmieniło od 1 stycznia 2024 roku

   Zmienił się sposób, w jaki będziesz rozliczać podatek od zysków kapitałowych z inwestycji w fundusze.

   Co zmiana przepisów oznacza dla Ciebie

   29 grudnia 2023 roku 

   był ostatnim dniem wyceny, według której zrealizowaliśmy odkupienia i konwersje jednostek na dotychczasowych zasadach. 

   Czyli my – jako fundusze – byliśmy płatnikiem podatku od zysków kapitałowych.

   To oznacza, że:

   • Jeśli przy odkupieniu lub konwersji jednostek uczestnictwa uczestnik osiągnął zysk, w jego imieniu naliczyliśmy podatek, pobraliśmy go i odprowadziliśmy do urzędu skarbowego. 
   • Wypłaciliśmy z funduszu kwotę pomniejszoną o należny podatek.
     

   Od 1 stycznia 2024 roku:

   Nie jesteśmy już płatnikiem podatku od zysków kapitałowych.
   To oznacza, że:

   • Nie pomniejszamy wypłaty środków z odkupienia i konwersji jednostek o należny podatek.
   • Musisz samodzielnie rozliczyć się z podatku od zysków kapitałowych w rocznym zeznaniu PIT-38. Rozliczyć, to znaczy - obliczyć i zapłacić ten podatek do swojego urzędu skarbowego. My – jako fundusze - nie będziemy mogli już tego za Ciebie zrobić.
   • Dzięki temu będziesz mieć możliwość obniżenia kwoty podatku do zapłaty. Możesz zrobić to łącząc zyski i straty z różnego rodzaju inwestycji kapitałowych, na przykład z funduszy inwestycyjnych otwartych i akcji lub obligacji kupionych na giełdzie.


   Do tej pory nie było to możliwe.

   Zmiany w podatkach nie muszą przyprawiać o ból głowy

   W tym materiale, w formie pytań i odpowiedzi, przybliżymy Ci zmiany w ustawie o PIT. Dzięki temu lepiej poznasz i zrozumiesz swoje nowe obowiązki i korzyści, jakie daje ci ta zmiana.

   Wyjaśnimy ci między innymi:

   • jak w praktyce będzie wyglądało Twoje rozliczenie podatku od zysków kapitałowych po 1 stycznia 2024 roku,
   • jakie inwestycje objęła nowelizacja,
   • co to jest i jak działa kompensacja zysków i strat,
   • jakie korzyści przyniesie Ci zmiana w ustawie,
   • jakie są Twoje i nasze nowe obowiązki, które wynikają z nowego prawa. 

   Niektóre słowa są ważne i dlatego wyróżniamy je pogrubioną kursywą. Ich definicje znajdziesz w słowniczku na dole strony. Zapoznaj się z nimi. Dzięki temu lepiej zrozumiesz informacje, które tu zebraliśmy.


   Odrabiamy lekcje z podatków, czyli co łączy ustawę o PIT z funduszami inwestycyjnymi 

   Ustawę o PIT i fundusze inwestycyjne łączy jeden wspólny element – podatki. Jeśli Twoja inwestycja w fundusze wypracuje zysk, musisz zapłacić od niego podatek. Jeśli nie masz zysku – nie płacisz podatku.

   W funduszach inwestycyjnych obowiązek rozliczenia podatku powstaje, gdy wycofujesz jednostki uczestnictwa z funduszu parasolowego. 

   Z parasola "wychodzisz" gdy:

   • sprzedajesz jednostki (mówimy wtedy o odkupieniu), lub 
   • przenosisz je z jednego funduszu parasolowego do drugiego (taką operację nazywamy konwersją). 


   Innymi słowy, dopóki trzymasz pieniądze w funduszu, dopóty odraczasz rozliczenie podatku od zysków kapitałowych.

   Twój podatkowy sufler

   Pobierz skrót najważniejszych informacji w wygodnej formie PDF.
   Znajdziesz tam m.in.:

   • przejrzyste kalendarium zmian i kluczowych wydarzeń
   • jasne porównanie - jak było i jak będzie
   • przydatne przykłady "z życia wzięte"

    

   POBIERZ

   Jak wyglądało rozliczenie podatku od zysków z funduszy przed 1 stycznia 2024 roku

   Dla zleceń odkupienia i konwersji jednostek, które zrealizowaliśmy z datą wyceny nie późniejszą niż 29 grudnia 2023 roku, sposób, w jaki rozliczaliśmy podatek od zysków kapitałowych w naszych funduszach działał bez zmian. Czyli, Ty byłeś lub byłaś winny lub winna urzędowi skarbowemu podatek - my byliśmy jego płatnikiem. I załatwialiśmy za Ciebie wszystkie formalności związane z jego rozliczeniem. 

   Ty nic nie musiałeś lub nie musiałaś już robić. Nie musiałeś lub nie musiałaś też składać zeznania PIT w tym zakresie do urzędu skarbowego. Byliśmy więc Twoim niewidzialnym pomocnikiem w tym procesie. 

   To oznacza, że jeśli zrealizowałeś lub zrealizowałaś odkupienie lub konwersję jednostek funduszu i on wypracował dla Ciebie zysk, to:

   ODKUPIENIE

   w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa
   • przed wypłatą pieniędzy na Twoje konto naliczaliśmy i pobieraliśmy podatek od zysków kapitałowych
   • przelewaliśmy na Twoje konto kwotę netto, czyli pomniejszoną o podatek 
   • podatek odprowadzaliśmy za Ciebie do urzędu skarbowego
   • wysyłaliśmy Ci potwierdzenie transakcji z informacją między innymi o Twoim:
    • zysku, 
    • wysokości podatku, który pobraliśmy, i 
    • kwocie netto, jaka ci wypłaciliśmy

   KONWERSJA

   w przypadku konwersji jednostek uczestnictwa
   • przed nabyciem jednostek w funduszu docelowym (B), naliczaliśmy i pobieraliśmy podatek od zysków kapitałowych z wypłacanej kwoty z funduszu źródłowego (A)
   • nabywaliśmy jednostki w funduszu B za kwotę netto, czyli pomniejszoną o podatek. 
   • podatek odprowadzaliśmy za Ciebie do urzędu skarbowego
   • wysyłaliśmy Ci potwierdzenie transakcji z informacją między innymi o Twoim:
    • zysku,
    • wartości podatku, który pobraliśmy i,
    • kwocie netto, jaką wypłaciliśmy z funduszu A, 
    • kwocie netto, którą wpłaciliśmy do funduszu B.


   Nie masz zysku – nie płacisz podatku

   Nikt nie lubi tracić pieniędzy, ale gdy Ci się to przytrafi inwestując w fundusz, nie zapłacisz podatku. Jednak przed 1 stycznia 2024 roku nie mogłeś lub nie mogłaś też:

   • rozliczyć straty w funduszu inwestycyjnym z zyskami z innych swoich inwestycji kapitałowych, jeśli takie miałeś lub miałaś (na przykład z akcji albo z innych funduszy) i tym samym,
   • obniżyć kwoty podatku.


   To się jednak zmieniło.
    

   Samodzielnie rozliczasz – samodzielnie obniżasz, czyli co zmieniło się dla Ciebie od 2024 roku

   Według nowych zasad, zysk z twoich inwestycji w fundusze będzie nadal obciążony 19% podatkiem od zysków kapitałowych. Zmieni się jednak techniczny sposób jego rozliczenia.

   01

   Od 1 stycznia 2024 roku nie jesteśmy już płatnikiem podatku od zysków kapitałowych

   i nie potrącamy go przy wypłacie pieniędzy z funduszu, czyli przy odkupieniu lub konwersji jednostek. 

   To oznacza, że w przypadku:

   • odkupienia - przelewamy na Twoje konto 100% środków ze sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu,
   • konwersji – 100% środków ze sprzedaży jednostek uczestnictwa jednego funduszu parasolowego przekazujemy na zakup jednostek uczestnictwa drugiego funduszu parasolowego.

   02

   Raz w roku będziemy wysyłać Ci PIT-8C.

   Zrobimy to do końca lutego, po roku w którym wypłacisz pieniądze z funduszy, czyli zrealizujesz odkupienie lub konwersję jednostek uczestnictwa. Dane z PIT-8C będą pomocne przy składaniu zeznania PIT-38. W PIT-8C znajdziesz wszystkie potrzebne do rozliczenia dane.

   03

   Do końca kwietnia składasz do swojego urzędu skarbowego roczne zeznanie PIT-38.

   Uwzględniasz w nim sumę swoich przychodów i kosztów ich uzyskania łącznie ze wszystkich zrealizowanych w danym roku inwestycji kapitałowych. Mogą to być fundusze inwestycyjne, które masz u nas i w innych TFI, akcje z giełdy lub inne inwestycje. Każda z tych instytucji powinna przesłać Ci PIT-8C.

   04

   Podatek zapłacisz, gdy osiągniesz zysk (dochód),

   czyli gdy suma wszystkich Twoich przychodów z inwestycji kapitałowych, które wykażesz w PIT-38 będzie wyższa od kosztów ich uzyskania. Jeśli będzie odwrotnie – nie zapłacisz podatku. 

   Nie ma tego złego...

   Nikt nie lubi płacić więcej podatków niż musi.

   Największą zaletą nowelizacji ustawy o PIT jest możliwość kompensacji, czyli wyrównywania, zysków i straty z funduszy inwestycyjnych z zyskami i stratami z innych swoich inwestycji kapitałowych, np. z giełdy. Takie wzajemne rozliczenie będzie możliwe również między funduszami z różnych TFI.

   Do tej pory nie było to możliwe. Suma summarum, na koniec możesz zapłacić swojemu urzędowi skarbowemu niższy podatek. Albo nie zapłacić go wcale. 

   Ty pytasz, my odpowiadamy

    

   SŁOWNICZEK 
    

   Podstawa prawna

   Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych:

   • artykuły: 30b ust. 1 pkt 5, art. 30b ust. 2 i art. 39 ust. 3.

   Wszystkie informacje prawne i podatkowe, które przeczytasz na tej stronie są aktualne na 22 marca 2024 roku.

   Ta informacja nie jest formą doradztwa prawnego ani podatkowego. To wyłącznie nasz pogląd na temat powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie wykluczamy, że istnieją albo mogą zostać wydane, interpretacje urzędowe, opisujące inny sposób postępowania niż ten, który przedstawiamy. Zanim podejmiesz decyzje, które mogą mieć dla Ciebie konsekwencje podatkowe, prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub prawnikiem. My jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, takich usług podatkowych nie świadczymy.

   Zauważyłeś coś podejrzanego? 
   Skontaktuj się z nami:

   Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne.