Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj
  • Idzie nowe.

    

   Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym sposobie rozliczania podatku od zysków kapitałowych z funduszy inwestycyjnych Goldman Sachs od 1 stycznia 2024 roku 

   Podatki mają to do siebie, że prawo, które je określa od czasu do czasu się zmienia. I tak, 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, inaczej ustawa o PIT. Zmiany w tej ustawie mają wpływ na fundusze, którymi zarządzamy i ciebie, bo w nie inwestujesz.

   Co się zmieni od 1 stycznia 2024 roku

   Według nowej reformy, od 1 stycznia 2024 roku, zmieni się sposób, w jaki osoba fizyczna będzie rozliczać podatek od zysków kapitałowych z inwestycji w fundusze.

   Co zmiana przepisów oznacza dla mnie

   29 grudnia 2023 roku 

   będzie ostatnim dniem wyceny, według której zrealizujemy twoje odkupienie lub konwersję jednostek na dotychczasowych zasadach. 

   Czyli, jako płatnik podatku, naliczymy, pobierzemy i odprowadzimy za ciebie podatek od zysków kapitałowych do urzędu skarbowego.
    

   Od 1 stycznia 2024 roku:

   • Ty będziesz samodzielnie rozliczać się z podatku od zysków kapitałowych z inwestycji w nasze fundusze. Rozliczyć, to znaczy - obliczyć i zapłacić ten podatek do swojego urzędu skarbowego. My nie będziemy mogli już tego za ciebie zrobić.
   • Dzięki temu będziesz mieć możliwość obniżenia kwoty podatku do zapłaty. Możesz zrobić to łącząc zyski i straty z różnego rodzaju inwestycji kapitałowych, na przykład z funduszy inwestycyjnych otwartych i akcji lub obligacji kupionych na giełdzie.

   Zmiany w podatkach nie muszą przyprawiać o ból głowy

   W tym materiale, w formie pytań i odpowiedzi, przybliżymy ci zmiany w ustawie o PIT. Dzięki temu lepiej poznasz i zrozumiesz swoje nowe obowiązki i korzyści, jakie daje ci ta reforma.

   Wyjaśnimy ci między innymi:

   • jak w praktyce będzie wyglądało twoje rozliczenie podatku od zysków kapitałowych po 1 stycznia 2024 roku,
   • jakie inwestycje objęła nowelizacja,
   • co to jest i jak działa kompensacja zysków i strat,
   • jakie korzyści przyniesie ci zmiana w ustawie,
   • jakie są twoje i nasze nowe obowiązki, które wynikają z nowego prawa. 

   Niektóre słowa są ważne i dlatego wyróżniamy je pogrubioną kursywą. Ich definicje znajdziesz w słowniczku na dole strony. Zapoznaj się z nimi. Dzięki temu lepiej zrozumiesz informacje, które tu zebraliśmy.


   Odrabiamy lekcje z podatków, czyli co łączy ustawę o PIT z funduszami inwestycyjnymi 

   Ustawę o PIT i fundusze inwestycyjne łączy jeden wspólny element – podatki. W sytuacji, gdy twoja inwestycja w fundusze wypracuje zysk, musisz zapłacić od niego podatek.

   Według zasad, jakie obowiązują do końca 2023 roku, płacisz go wtedy, gdy kończysz swoją inwestycję, czyli:

   • sprzedajesz jednostki funduszu (mówimy wtedy o odkupieniu), lub 
   • przenosisz je z jednego funduszu parasolowego do drugiego (taką operację nazywamy konwersją). 


   Innymi słowy, dopóki trzymasz pieniądze w funduszu, dopóty odraczasz zapłacenie podatku od zysku, jeśli fundusz wypracuje go inwestując twoje pieniądze.

   Twój podatkowy sufler

   Pobierz skrót najważniejszych informacji w wygodnej formie PDF.
   Znajdziesz tam m.in.:

   • przejrzyste kalendarium zmian i kluczowych wydarzeń
   • jasne porównanie - jak było i jak będzie
   • przydatne przykłady "z życia wzięte"

    

   POBIERZ

   Jak to działa do końca 2023 roku

   Dla zleceń odkupienia i konwersji jednostek, które zrealizujemy z datą wyceny nie późniejszą niż 29 grudnia 2023 roku, sposób, w jaki rozliczamy podatek od zysków kapitałowych w funduszach będzie działał bez zmian. Czyli, ty jesteś winny(a) urzędowi skarbowemu podatek - my jesteśmy jego płatnikiem. I załatwiamy za ciebie wszystkie formalności związane z jego rozliczeniem. 

   Ty nic nie musisz już robić. Nie musisz też składać zeznania PIT w tym zakresie do swojego urzędu skarbowego. Jesteśmy więc twoim niewidzialnym pomocnikiem w tym procesie. To oznacza, że jeśli kończysz swoją inwestycję w naszym funduszu (realizujesz odkupienie lub konwersję jednostek), i on wypracował dla ciebie zysk, to:

   ODKUPIENIE

   w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa
   • przed wypłatą pieniędzy na twoje konto naliczamy i pobieramy podatek od zysków kapitałowych
   • przelewamy na twoje konto kwotę netto, czyli pomniejszoną o podatek 
   • podatek odprowadzamy za ciebie do urzędu skarbowego
   • wysyłamy ci potwierdzenie transakcji z informacją między innymi o twoim:
    • zysku, 
    • wysokości podatku, który pobraliśmy, i 
    • kwocie netto, jaka ci wypłaciliśmy

   KONWERSJA

   w przypadku konwersji jednostek uczestnictwa
   • przed nabyciem jednostek w funduszu docelowym, naliczamy i pobieramy podatek od zysków kapitałowych z wypłacanej kwoty z funduszu źródłowego
   • nabywamy jednostki w funduszu docelowym za kwotę netto, czyli pomniejszoną o podatek. W funduszu docelowym możemy pobrać opłatę dystrybucyjną. Jeśli będzie należna, to obliczymy ją zgodnie z tabelą opłat twojego dystrybutora
   • podatek odprowadzamy za ciebie do urzędu skarbowego
   • wysyłamy potwierdzenie transakcji z informacją między innymi o twoim:
    • zysku,
    • wartości podatku, który pobraliśmy i,
    • kwocie netto, jaką wypłaciliśmy z funduszu źródłowego, i
    • kwocie, którą wpłaciliśmy do funduszu docelowego


   Nie masz zysku – nie płacisz podatku

   Nikt nie lubi tracić pieniędzy, ale gdy ci się to przytrafi inwestując w fundusz, nie zapłacisz podatku. Jednak teraz nie możesz też:

   • rozliczyć straty w funduszu z zyskami z innych swoich inwestycji, jeśli takie masz (na przykład z giełdy albo z innych funduszy), i tym samym
   • obniżyć podatku.


   To się jednak zmieni.

   Sam(a) rozliczasz – sam(a) obniżasz, czyli jakie zmiany czekają cię od 2024 roku

   Według nowych zasad, zysk z twoich inwestycji w fundusze będzie nadal obciążony 19% podatkiem od zysków kapitałowych. Zmieni się jednak techniczny sposób jego rozliczenia.

   Od 1 stycznia 2024 roku przestajemy być już płatnikiem podatku od zysków kapitałowych. Obowiązek prawidłowego rozliczenia tego podatku przechodzi na ciebie.

   Jeśli sprzedasz swoje jednostki (odkupisz jednostki) lub przeniesiesz je do innego funduszu parasolowego (zrealizujesz konwersję):

   01

   Nie naliczymy, nie potrącimy podatku od zysku z wypłacanych z funduszu pieniędzy

   i nie odprowadzimy go za ciebie do urzędu skarbowego.  

   To oznacza, że w przypadku:

   • odkupienia - przelejemy na twoje konto 100% środków ze sprzedaży jednostek funduszu,
   • konwersji – 100% środków ze sprzedaży jednostek jednego funduszu parasolowego przekażemy na zakup jednostek drugiego funduszu parasolowego.

   02

   W kolejnym roku, do końca lutego, wyślemy ci PIT-8C.

   Wystawimy go za rok poprzedni, w którym zrealizujesz odkupienie lub konwersję jednostek funduszu. Ta informacja może pomóc ci rozliczyć się z podatku z twoim urzędem skarbowym. W PIT-8C znajdziesz wszystkie potrzebne dane.

   03

   Do końca kwietnia złożysz do swojego urzędu skarbowego roczne zeznanie PIT-38.

   Ujawnisz w nim sumę swoich przychodów i kosztów ich uzyskania łącznie ze wszystkich swoich zrealizowanych inwestycji kapitałowych. Mogą to być fundusze, które masz u nas i w innych TFI, akcje z giełdy lub inne inwestycje. Każda z tych instytucji powinna przesłać ci PIT-8C.  

   04

   Podatek zapłacisz, gdy osiągniesz zysk (dochód),

   czyli gdy suma wszystkich twoich przychodów z inwestycji kapitałowych, które wykażesz w PIT-38 będzie wyższa od kosztów ich uzyskania. Jeśli będzie odwrotnie – nie zapłacisz podatku.  

   Nie ma tego złego...

   Nikt nie lubi płacić więcej podatków niż musi.

   Największą zaletą nowej reformy jest możliwość uwzględnienia strat przy obliczaniu podatku od zysków kapitałowych i tym samym jego obniżenia. To oznacza, że od nowego roku możesz kompensować (wyrównywać) zyski i straty z funduszy inwestycyjnych, z zyskami i stratami z innych swoich inwestycji kapitałowych, na przykład z giełdy. Takie wzajemne rozliczenie będzie możliwe również między funduszami z różnych TFI.

   Do tej pory nie było to możliwe. Suma summarum, na koniec możesz zapłacić swojemu urzędowi skarbowemu niższy podatek. Albo nie zapłacić go wcale. 

   Ty pytasz, my odpowiadamy

    

   SŁOWNICZEK 
    

   Podstawa prawna

   Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych:

   • artykuły: 17 ust. 1c; 30a ust. 1 pkt 5; 39 ust. 3; 41 ust. 4. 

   Wszystkie informacje prawne i podatkowe, które przeczytasz na tej stronie są aktualne na 14 grudnia 2023 roku.

   Zanim podejmiesz decyzje, które mogą mieć dla ciebie konsekwencje podatkowe upewnij się, czy przepisy prawa podatkowego nie zmieniły się. Możesz o to zapytać np. swojego doradcę podatkowego. My, jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, takich usług podatkowych nie świadczymy. 

   Zauważyłeś coś podejrzanego? 
   Skontaktuj się z nami:

   Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne.