Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Indywidualne konto emerytalne (IKE)

  Forma dobrowolnego, indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego. IKE dostępne jest w ramach III filaru i pozwala zapewnić dodatkowe środki na czas emerytury, jak również wiąże się z atrakcyjnymi ulgami podatkowymi. Posiadacze kont mogą korzystać z rozmaitych sposobów oszczędzania, do których należą m.in.: lokaty bankowe, ubezpieczenia kapitałowe, fundusze inwestycyjne. IKE prowadzić mogą różne instytucje, fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską,  zakłady ubezpieczeń na życie, banki (w formie rachunku oszczędnościowego), jak również dobrowolne fundusze emerytalne. Prawo do dokonywania wpłat przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat, lecz środki na jednym koncie może gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający. Ponadto, osoby małoletnie (w naszym przypadku chodzi o osoby w przedziale wiekowym 16–18 lat) mają ograniczone prawo do dokonywania wpłat na IKE. Mogą je robić tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z działalności wykonywanej na podstawie umowy o pracę, w wysokości nieprzekraczającej dochodów. Limit wpłat wynosi trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wypłata środków z IKE może nastąpić na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia, a także, w obu tych przypadkach, po spełnieniu dodatkowych warunków związanych z wpłatami. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE, po spełnieniu ustawowych warunków, są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.

  Limit wpłat na IKE w 2023 roku – 20 805 zł