Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Fundusze Cyklu Życia. 
  Jeden fundusz na całe życie


  Fundusze Perspektywa to tzw. fundusze cyklu życia, ponieważ udział tego, w co inwestują, zmienia się stopniowo wraz z upływem lat.

  Dzięki temu możesz wybrać fundusz planując rok wypłaty – to dobre rozwiązanie dla osób planujących emeryturę lub długoterminowe inwestowanie. Mówiąc inaczej – Ty planujesz datę wypłaty środków, my dbamy o resztę.
   

  Zacznij inwestować

  Dowiedz się więcej

  Z pomysłem
   

  Te fundusze odwzorowują różną skłonność do ryzyka na każdym etapie życia inwestorów. Młodsi ludzie na ogół chętnie podejmują ryzyko. Z czasem jednak zaczynają przedkładać bezpieczeństwo inwestowania nad potencjalnym zyskiem.

  Fundusze Perspektywa można wykorzystać zarówno w kontach emerytalnych IKE i IKZE jak i inwestycjach na dowolny cel.

  Zaplanowane 
   

  Z każdym kwartałem Twoja inwestycja staje się mniej ryzykowna, ponieważ udział funduszy akcji w portfelach Goldman Sachs Perspektywa systematycznie maleje, a rośnie udział mniej ryzykownych funduszy.

  O wszystko dba nasz ekspert, czyli Zarządzający funduszem, którego celem najpierw jest pomnażanie kapitału, a w miarę zbliżania się do daty zakończenia inwestycji – na zapewnieniu jej większego bezpieczeństwa.

  Dopasowane do wieku
   

  Goldman Sachs TFI, jako pierwsze towarzystwo w Polsce, wprowadziło do oferty fundusze cyklu życia. Nasze fundusze inwestują w różne klasy aktywów na całym świecie.

  8 różnych subfunduszy z nazwami opisującymi zakładany moment wypłaty środków ułatwia wybór – np. jeśli planujesz wypłatę w latach 2046-2050, temu przedziałowi odpowiada Goldman Sachs Perspektywa 2050. Zakładany przedział obrazuje poniższa tabela

    Kiedy planujesz
  wypłatę z funduszu?
  Subfundusz Wiek uczestnika
  Goldman
  Sachs
  Perspektywa
  SFIO
  W ciągu 2 lat Goldman Sachs Spokojna Perspektywa 60+
  2021-2025 Goldman Sachs Perspektywa 2025 55+
  2026-2030 Goldman Sachs Perspektywa 2030 50+
  2031-2035 Goldman Sachs Perspektywa 2035 45+
  2036-2040 Goldman Sachs Perspektywa 2040 40+
  2041-2045 Goldman Sachs Perspektywa 2045 35+
  2046-2050 Goldman Sachs Perspektywa 2050 30+
  2051-2055 Goldman Sachs Perspektywa 2055 <30

   

  Notowania funduszy cyklu życia

   Nasze fundusze podzieliliśmy na 7 głównych typów, w zależności od tego, w co inwestują. Mamy fundusze: akcji, obligacji, krótkoterminowe dłużne, mieszane, alternatywne, cyklu życia i PPK (zdefiniowanej daty).
   Typ funduszu
    Wyczyść
    Jednostki uczestnictwa to formalny udział w funduszu inwestycyjnym, do którego przystępujesz. Wprowadziliśmy różne kategorie jednostek uczestnictwa: - na przykład „A” oznacza jednostki podstawowe, „K” zarezerwowana jest dla kont emerytalnych IKE i IKZE. Inne tworzymy na potrzeby programów pracowniczych (PPE czy PPI). Kategorie mogą różnić się m.in. wysokością opłat za zarządzanie.
    Kategoria jednostek
    Kat. jednostekA
    Filtry
    Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie <-link Analiz Online=https://www.analizy.pl link->.
    Rating AOL
    Wyczyść
    Fundusz parasolowy to zbiór subfunduszy. Każdy z nich może realizować inną strategię, a Ty możesz swobodnie przenosić środki pomiędzy nimi, np. z Goldman Sachs Akcji do Goldman Sachs Obligacji. Gdy dokonujesz zmian w ramach jednego funduszu parasolowego, nie musisz płacić podatku od zysków kapitałowych. Zapłacisz go dopiero, gdy wycofasz środki z danego „parasola”.
    Parasol
     Wyczyść
     To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
     Horyzont inwestycyjny
     • lata
     Wyczyść
     Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
     Klasa ryzyka
     Wyczyść
     Jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych wyceniane są każdego dnia roboczego. Cena, którą widzisz na stronie, uwzględnia wycenę wszystkich instrumentów, w jakie inwestuje fundusz. Dane te są archiwizowane i możesz je analizować – np. sprawdzić wynik funduszu w wybranym okresie.
     Wycena na dzień
     Wyczyść wszystko
     Typ
     Nazwa funduszu
     Stopa zwrotu %
     Przywróć domyślne
     Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
     Klasa ryzyka
     Wycena
     1d
     1m
     3m
     6m
     12m
     36m
     60m
     ytd

     Niestety nie mamy funduszy, które spełniałyby wszystkie określone warunki.

     Filtry i sortowanieWyczyść wszystko
     Wybrane
     Sortowanie
     Filtry
     Nasze fundusze podzieliliśmy na 7 głównych typów, w zależności od tego, w co inwestują. Mamy fundusze: akcji, obligacji, krótkoterminowe dłużne, mieszane, alternatywne, cyklu życia i PPK (zdefiniowanej daty).
     Typ funduszu
      Wyczyść
      Jednostki uczestnictwa to formalny udział w funduszu inwestycyjnym, do którego przystępujesz. Wprowadziliśmy różne kategorie jednostek uczestnictwa: - na przykład „A” oznacza jednostki podstawowe, „K” zarezerwowana jest dla kont emerytalnych IKE i IKZE. Inne tworzymy na potrzeby programów pracowniczych (PPE czy PPI). Kategorie mogą różnić się m.in. wysokością opłat za zarządzanie.
      Kategoria jednostek
      Kat. jednostekA
      Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie <-link Analiz Online=https://www.analizy.pl link->.
      Rating AOL
      Wyczyść
      Fundusz parasolowy to zbiór subfunduszy. Każdy z nich może realizować inną strategię, a Ty możesz swobodnie przenosić środki pomiędzy nimi, np. z Goldman Sachs Akcji do Goldman Sachs Obligacji. Gdy dokonujesz zmian w ramach jednego funduszu parasolowego, nie musisz płacić podatku od zysków kapitałowych. Zapłacisz go dopiero, gdy wycofasz środki z danego „parasola”.
      Parasol
       Wyczyść
       To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
       Horyzont inwestycyjny
       • lata
       Wyczyść
       Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
       Klasa ryzyka
       Wyczyść
       Jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych wyceniane są każdego dnia roboczego. Cena, którą widzisz na stronie, uwzględnia wycenę wszystkich instrumentów, w jakie inwestuje fundusz. Dane te są archiwizowane i możesz je analizować – np. sprawdzić wynik funduszu w wybranym okresie.
       Wycena na dzień