Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Kalkulator emerytury z IKE Plus

  lat

  Średni miesięczny limit wpłat w 2024:

  Czas inwestycji i stopa zwrotu

  r.ż.

  Zakładana roczna stopa zwrotu (%):

  Ile lat chcesz wypłacać emeryturę z IKE?

  lat

  Szacowana emerytura z ZUS:

  Dodatkowa emerytura z IKE:

  Wynagrodzenie:

  Jak to obliczyliśmy?

  Twoja emerytura z IKE:

  Łączna kwota wpłacona w okresie 30 lat:

  Przewidywany zysk

  Zaoszczędzony podatek:

  Twoja miesięczna, prywatna emerytura z IKE:

  Założ IKE online

  Goldman Sachs TFI S.A. i Fundusze Inwestycyjne Goldman Sachs TFI nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestycje wiążą się z ryzykiem poniesienia straty.

  Ważna informacja

  Czym jest IKE i jakie są limity wpłat?

  Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to element trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. IKE pozwala na samodzielne oszczędzanie na emeryturę przy skorzystaniu ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

  Na IKE wpłacać możesz kiedy chcesz i ile chcesz - pierwsza minimalna wpłata w Goldman Sachs TFI to jedynie 50 zł.Musisz jedynie pamiętać o tym, że w danym roku na IKE wpłacić można maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2024 roku jest to kwota 23 472 zł.

  Środki zgromadzone na IKE są przy tym w pełni prywatne i dziedziczne. Nie podlegają także pod „podatek Belki” oraz podatek od spadków i darowizn.

   

  Jak działa kalkulator IKE, czyli jaką będę miał emeryturę, inwestując w IKE?

  Przygotowany przez nas Kalkulator emerytalny IKE pozwoli odpowiedzieć na pytania „ile odkładać na emeryturę, aby być z niej faktycznie zadowolonym?” oraz „jaką będę miał emeryturę, inwestując regularnie daną kwotę pieniędzy?”.

  Aby się tego dowiedzieć, do Kalkulatora IKE musimy wpisać swój aktualny wiek, a także ile w ujęciu miesięcznym lub rocznym chcemy wpłacać na IKE. Pamiętajmy o tym, że im większe i bardziej regularne będą te wpłaty, tym więcej pieniędzy będzie pracować na naszą przyszłość. Przy inwestowaniu w IKE nie ma konieczności dokonywania regularnych wpłat. Warto to jednak robić, kształtując przy tym w sobie dobre nawyki systematycznego oszczędzania. Pamiętać należy jedynie o limicie maksymalnych wpłat na IKE w ciągu roku, który w 2024 r. wynosi 23 472 zł.

  W dalszej części należy wypełnić rubrykę dotyczącą tego, w jakim wieku chcemy rozpocząć wypłacanie środków oszczędzonych dzięki użyciu IKE. Ponieważ Indywidualne Konto Emerytalne służyć ma oszczędzaniu na dodatkową, prywatną emeryturę, ulgi, jakie z niej wynikają, przysługują jedynie osobom, które wypłaty tych środków dokonają po 60 roku życia lub po 55 roku życia, jeżeli już wtedy będą miały nabyte uprawnienia emerytalne. Dodatkowo osoby te muszą spełnić jeszcze dwie przesłanki, tj.: dokonać wpłat na IKE w co najmniej 5 różnych latach kalendarzowych oraz ponad połowę wartości wpłaconych środków na IKE wpłacić co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o ich wypłatę.

  Choć najbardziej racjonalnym wydaje się pozostawienie zgromadzonych pieniędzy aż do emerytury, pamiętać należy, że możliwa jest również wcześniejsza wypłata środków z IKE. Wypłata taka wiąże się jednak z koniecznością zapłacenia 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych (tak jak w przypadku np. zwykłej lokaty bankowej).

  Po wypełnieniu rubryki dotyczącej wieku, w którym chcemy rozpocząć wypłatę z IKE, należy także zaznaczyć zakładaną przez nas potencjalną stopę zwrotu z inwestycji w okresie dokonywania wpłat. Należy podkreślić, że podanie wyższej stopy zwrotu, choć da szansę na zwiększenie zaoszczędzonego przez nas kapitału, wiąże się też zazwyczaj z podwyższonym ryzykiem inwestycji. Ryzyko jest więc czynnikiem, który powinniśmy w tym miejscu przeanalizować i spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dużą niepewność gotowi jesteśmy przyjąć.

  Po wypełnieniu ostatniej, widocznej na ten moment rubryki, a więc oczekiwanego rocznego zysku, pozostaje już tylko kliknięcie przycisku „OBLICZ”.

  Jako wynik zostanie przedstawiona przewidywana całościowa, dodatkowa emerytura z IKE, a także przewidywany wynik i zaoszczędzony podatek od zysków kapitałowych.

  Aby poznać w Kalkulatorze IKE naszą przewidywaną miesięczną, prywatną emeryturę z IKE musimy jeszcze wprowadzić liczbę lat, przez którą chcemy mieć ją wypłacaną.

  Wypłata z IKE może przyjąć zarówno formę jednorazowej wypłaty, jak i formę ratalną. Obydwie metody zaowocują wspomnianą już ulgą z „podatku Belki” oraz uniemożliwią założenie nowego konta IKE, a także dalsze wpłacanie na IKE już istniejące.

   

  Najlepsze IKE na rynku

  Wydaje się, że do oszczędzania na emeryturę nikogo nie trzeba już przekonywać. Temat niskich emerytur z ZUS dla przyszłych pokoleń to coraz głośniejszy temat. Również to, że z biegiem lat w Polsce będzie coraz mniej osób będących w wieku produkcyjnym, a coraz więcej tych, którzy pobierają świadczenia emerytalne, wie coraz większa część społeczeństwa. Jeżeli Ty również martwisz się o swoją finansową przyszłość, nie zastanawiaj się dłużej i wybierz, docenione po raz ósmy z rzędu, najlepsze IKE na rynku w rankingu Analiz Online za 2022 rok. Zagwarantuj sobie prywatną i godną emeryturę!

  Załóż IKE online

  • Otwórz konto online za 0 zł w kilka minut
  • Wystarczą dane kontaktowe i dokument tożsamości
   (dowód osobisty / paszport / karta pobytu)
  • Wpłacaj i wypłacaj ile chcesz i kiedy chcesz

  Ważna informacja:

  Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej (rocznej lub miesięcznej w zależności od wybranej opcji) wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, regularnej kapitalizacji (rocznej lub miesięcznej w zależności od wybranej częstotliwości wpłat) oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2022 r., poz. 1792). Pozostałe parametry (oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres dokonywania wpłat oraz okres wypłat) określane są przez użytkownika. Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne Goldman Sachs nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne Goldman Sachs są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie gstfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych Goldman Sachs oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie gstfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dostępnych w siedzibie Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie gstfi.pl