Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Jednostka uczestnictwa

  Podstawowa jednostka określająca wartość udziału w aktywach netto funduszu inwestycyjnego. Na takie jednostki są zamieniane środki finansowe wpłacane przez inwestora do funduszu inwestycyjnego. Wartość inwestycji w fundusz jest wówczas obliczana jako iloczyn posiadanych jednostek uczestnictwa i aktualnej wartości tych jednostek (wycena jednostek jest dokonywana przez fundusz nie rzadziej niż raz na 7 dni). Informacje o wartościach jednostek uczestnictwa są publikowane w prasie lub na stronach internetowych funduszy.

  Warto podkreślić, że jednostka uczestnictwa nie jest papierem wartościowym ani żadnym innym fizycznie istniejącym dokumentem. Jest natomiast tytułem prawnym pozwalającym inwestorowi na partycypację w zarówno w majątku funduszu, jak i w jego dochodach.

  Zakup jednostek uczestnictwa wiąże się zwykle z poniesieniem określonych opłat manipulacyjnych. Jednostek uczestnictwa nie da się zbyć w drodze umów cywilnoprawnych (np. kupna-sprzedaży czy darowizny). Podlegają one natomiast dziedziczeniu. Można je ponadto umorzyć, tzn. wycofać środki finansowe zaangażowane w fundusz. Wszelkie prawa, ograniczenia, ryzyka i zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa są opisywane przez fundusz w prospekcie informacyjnym.