Kapitał

Zasoby pieniężne, intelektualne lub środki produkcji. Oznaczają one trwałą wartość (majątek, aktywa, umiejętności), która jest niezbędna do rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej, ale też do funkcjonowania gospodarstw domowych. Kapitał może występować w formie:

  • pieniężnej (np. środki finansowe własne, środki finansowe pozyskane z kredytów lub pożyczek, środki pozyskane z emisji obligacji),
  • rzeczowej (np. maszyny i wyposażenie zakładów przemysłowych),
  • niematerialnej, zwłaszcza wartości intelektualne (np. prawa autorskie, patenty, oprogramowania komputerowe, projekty nowych rozwiązań technologicznych, jak i sama wiedza oraz umiejętności pracowników przedsiębiorstwa); do kapitału niematerialnego można zaliczyć również kapitał przyrodniczy (np. rzeki, jeziora, lasy) oraz edukacyjny (np. sposoby nauczania).

W przypadku działalności gospodarczej pomnażanie kapitału doprowadza bezpośrednio do wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz jego rozwoju gospodarczego. W przypadku gospodarstw domowych natomiast prowadzi do wzrostu jakości życia oraz rozwoju osobistego. Kapitał nie zawsze posiada wymierną wartość, szczególnie wtedy, gdy dotyczy kwestii niematerialnych, intelektualnych.