Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Kapitał początkowy

  Wysokość zgromadzonych na koncie emerytalnym środków, ustalona na podstawie składek opłacanych przez 1999 rokiem. Kapitał początkowy zostaje wyliczony na dzień 01.01.1999 r. dla każdej osoby, której składki emerytalne wpływały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach starego systemu emerytalnego. Podstawą do wyliczenia kapitału początkowego jest wartość emerytury, którą ZUS musiałby wypłacić ubezpieczonemu gdyby odszedł na emeryturę w ww. dniu. Otrzymana wielkość mnożona jest przez 12 miesięcy oraz przez średni czas dalszego trwania życia danej osoby. Kwota kapitału początkowego zależy od podstawy wymiaru składek, długości udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed 1 stycznia 1999 r., a także od współczynnika służącego do obliczenia części socjalnej – przy czym do obliczenia kapitału początkowego stosuje się kwotę bazową w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z II kwartału 1998 r., wynoszącą 1220,98 zł.

  Kapitał początkowy ustalany jest dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., a także opłacały składki na ubezpieczenie społeczne bądź też pozostawały w zatrudnieniu przed 1999 r. Kapitał początkowy jest naliczany również osobom ubezpieczonym, urodzonym przed 1949 r., które zgłosiły swój pierwszy wniosek o emeryturę przed 31 grudnia 2008 r., występując tym samym o obliczenie emerytury na nowych zasadach (jeśli osoby te: osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny, kontynuują ubezpieczenie rentowe i emerytalne po osiągnieciu wieku emerytalnego, ich okresy składkowe wynoszą co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn).