Lokata z funduszem

Bankowa lokata terminowa połączona z funduszem inwestycyjnym. To produkt bankowy kierowany przede wszystkim do klientów, którzy oczekują wyższych zysków niż te oferowane na depozytach w standardowej ofercie, ale też nie podejmują samodzielnych inwestycji w fundusze inwestycyjne.

Warunkiem otwarcia lokaty z funduszem jest nabycie jednostek uczestnictwa w wybranych funduszach inwestycyjnych (banki umożliwiają wybór pomiędzy funduszami o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych). Jej konstrukcja jest swym założeniu bardzo prosta – część środków wpłacanych przez inwestora jest przeznaczana na lokatę terminową (charakteryzującą się pewnym, ale jednak skromnym zyskiem), zaś część na jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (charakteryzujących się określonym poziomem ryzyka poniesienia straty, ale też możliwością uzyskania znaczących zysków). Proporcje tych dwóch składników lokaty mogą być bardzo różne – najczęściej spotykane to 50 : 50 (po połowie na lokatę terminową i na fundusz) oraz 25 : 75 (25% na lokatę terminową i 75% na fundusz). Dodatkowo przy lokacie z funduszem banki oferują nieco wyższe oprocentowanie lokaty terminowej niż przy standardowej ofercie. Okres, na który zawierane są lokaty z funduszem jest zróżnicowany – zaczyna się najczęściej od 3 miesięcy do nawet 3 lat. Inwestycja w lokatę z funduszem wymaga przeznaczenia kilku tysięcy złotych.