Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Obligacja

  Papier wartościowy i pewnego rodzaju pożyczka, która zawierana jest pomiędzy właścicielem obligacji (obligariusz) a jej emitentem, będącym w tym przypadku dłużnikiem. Obligacje są wypuszczane na rynek lub do zamkniętego kręgu obligatariuszy w określonej ilości (serii). W zdecydowanej większości przypadków obligacje określają pewne zobowiązania pieniężne. Emitent może być zobowiązany do zwrotu określonej kwoty z odsetkami lub do spełnienia świadczenia, które zostało zawarte w obligacji. Najczęściej jest to przekazanie części przyszłych zysków, ustanowienie praw rzeczowych lub przeobrażenie wspomnianego papieru wartościowego w akcje. Emitentem obligacji może być nie tylko Skarb Państwa, ale również samorząd, spółka, jednostka fizyczna.

  W każdej obligacji stosuje się konkretne terminy, które decydują o właściwościach danego papieru wartościowego. Zarówno dla kupujących, jak i sprzedających najważniejsza jest zapadalność (termin wykupu obligacji), wartość nominalna (kwota, od której trzeba zapłacić odsetki) oraz cena emisji, czyli cena sprzedaży.