Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj

  Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

  osoba prawna, zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), stanowiąca odrębną masę majątkową i nieposiadająca zdolności upadłościowej, czyli niemogąca ogłosić bankructwa. OFE zajmuje się gromadzeniem i inwestowaniem środków zebranych na indywidualnych kontach członków, z przeznaczeniem na świadczenia emerytalne w ramach tzw. II filaru. Wartość jednostek rozrachunkowych członków na indywidualnych rachunkach wyceniana jest każdego dnia roboczego w oparciu o aktualną wartość rynkową aktywów OFE i sumę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach prowadzonych przez dane OFE.

  Do opłat związanych z OFE należą: opłata za zarządzanie (pobierana z aktywów funduszu proporcjonalnie do zgromadzonych środków; opłatę za zarządzanie ponosi każdy z członków funduszu) oraz opłata od składki (pobierana w formie potrącenia określonej procentowo kwoty ze składek wpłacanych do funduszu).

  Środki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu bądź nabyciu dyspozycji przez daną osobę w przypadku śmierci właściciela rachunku. Dodatkowo członek OFE wyznacza osoby uposażone, którym zostają przekazywane środki z OFE po jego śmierci, bez względu na status dziedziczenia spadku. OFE podlegają nadzorowi państwa sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.