Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj
  Goldman Sachs Total Return

  Goldman Sachs Total Return

  Karta funduszu

  Goldman Sachs Total Return

  Goldman Sachs Total Return

  Karta funduszu

  Typ funduszualternatywny
  To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
  Horyzont inwestycyjny
  12345lat
  Goldman Sachs SFIO
  3/7
  Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
  Klasa ryzyka: średnio niska
  126,93PLN
  Wycena z dnia2024-06-21
  PorównajDodanoUsuń
  Goldman Sachs Total Return to fundusz, który inwestuje w wiele klas aktywów. Dąży do osiągania, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe w ramach uprzednio zdefiniowanego dopuszczalnego poziomu ryzyka związanego z lokatami funduszu.
  • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 5 lat,
  • oczekują zysków wyższych od zysków z depozytów bankowych,
  • akceptują średnio niską klasę ryzyka funduszu.
  • Nie mamy sztywnych zasad dywersyfikacji lokat w funduszu. Ich udział jest zmienny i zależy od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem,
  • możemy inwestować w instrumenty udziałowe i dłużne, inne fundusze oraz lokować środki na depozytach,
  • dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych lub innych funduszy, możemy uzyskiwać ujemną ekspozycję na rynek akcji (maks. -20% aktywów funduszu),
  • na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne,
  • fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji i wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

  Możliwe do zakupu

  • A - Zbywane bez ograniczeń

  Do sprawdzania wyników

  • U - Dla klientów instytucjonalnych
  Zobacz dane za okres
  Od początku działalności funduszu
  lub wybierz czas inwestycji
  Wartość jednostki na dzieńPLN
  Wartość jednostki na dzieńPLN
  Stopa zwrotu
  Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
  1D1M3M6M12M36M60MYTD
  -0.02+0.59+4.84+9.45+14.22+27.75-+9.31

  Informacje

  Typ funduszuAbsolutnej stopy zwrotu
  Kategoria jednostkiA
  Zakres geograficznyRynki globalne
  BenchmarkWIBOR 1Y+4%
  Początek działalności funduszu2 kwietnia 2021
  Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,00%
  Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
  Opłata za wyniki pobrana w poprzednim roku0,0%
  Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1Y+4% w skali roku.
  Zarządzający
  Oliwer Prandecki, CFA
  Oliwer Prandecki, CFA
  Zarządzający funduszami

  Zestawienie opłat i kosztów

  Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
  Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
  Opłaty bieżące5,17% (51,70 PLN)
  Koszty transakcyjne2,17% (21,65 PLN)
  Koszty dodatkoweBrak

  Dokumenty

  Polecane dla Ciebie

  • Flash rynkowy

   Cotygodniowy Flash Rynkowy #63

   10.05.2021

   Z tego podcastu dowiesz się o tym, jak kształtował się kwietniowy poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dlaczego ostatnie projekcje NBP wskazują na to, że tępo wzrostu cen będzie wyższe niż sądzono,tajemniczej grupie funduszy ASZ, które zaczynają przeżywać swoją drugą młodość i naszym nowym produkcie - NN (L) Total Return.

   Paweł Sadowski

  Pozostałe fundusze z Goldman Sachs SFIO

  • Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +11.28%
  • Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

   obligacji
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +8.83%
  • Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +10.41%
  • Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +15.47%
  • Goldman Sachs Indeks Surowców

   alternatywny
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +0.43%
  • Goldman Sachs Japonia

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +23.23%
  • Goldman Sachs Konserwatywny Plus

   krótkoterminowy dłużny
   Klasa ryzyka
   niska2/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +6.30%
  • Goldman Sachs Multi Factor

   alternatywny
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   -7.95%
  • Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych

   obligacji
   Klasa ryzyka
   niska2/7

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +8.56%
  • Goldman Sachs Obligacji Plus

   krótkoterminowy dłużny
   Klasa ryzyka
   niska2/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +7.19%
  • Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

   obligacji
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   -0.68%
  • Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +22.33%
  • Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +20.72%
  • Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

   mieszany
   Klasa ryzyka
   niska2/7

   Stopa zwrotu 12M

   21.06.2024

   +8.91%