Goldman Sachs Perspektywa 2035

Goldman Sachs Perspektywa 2035

dawniej NN Perspektywa 2035

PDF
Goldman Sachs Perspektywa 2035

Goldman Sachs Perspektywa 2035

dawniej NN Perspektywa 2035

PDF
Typ funduszucyklu życia
To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Horyzont inwestycyjny
12345lat
Goldman Sachs Perspektywa SFIO
3/7
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
Klasa ryzyka: średnio niska
144,66PLN
Wycena z dnia2023-05-26
PorównajDodanoUsuń
Fundusze Perspektywa to tzw. fundusze cyklu życia, bo udział tego, w co inwestują, zmienia się stopniowo wraz z upływem czasu. Im dłużej do daty docelowej określonej w nazwie funduszy, tym większą wagę odgrywają instrumenty o wyższym poziomie ryzyka (np. fundusze akcji). Z czasem ich udział spada na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka (np. funduszy obligacji).
 • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować do 2035 roku lub dłużej, przy czym zalecany okres utrzymywania inwestycji wynosi nie krócej niż 5 lat,
 • oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych,
 • akceptują średnio niską klasę ryzyka funduszu,
 • liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
 • Na początku funkcjonowania funduszu do 57% jego aktywów inwestowaliśmy w klasy aktywów o wyższym poziomie ryzyka. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej (2035 rok) i po niej nawet do 100% aktywów będziemy inwestować w mniej ryzykowne klasy aktywów,
 • możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym bezpośrednio w akcje, obligacje i instrumenty pochodne,
 • proporcje pomiędzy klasami aktywów będą się stopniowo zmieniać. Nie będziemy jej uzależniać od bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach. Liczy się to, ile czasu zostało do osiągnięcia daty docelowej,
 • fundusz jest aktywnie zarządzany i nie posiada benchmarku.

Możliwe do zakupu

 • A - Zbywane bez ograniczeń
 • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

Do sprawdzania wyników

 • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
Zobacz dane za okres
lub wybierz czas inwestycji
Wartość jednostki na dzieńPLN
Wartość jednostki na dzieńPLN
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
1D1M3M6M12M36M60MYTD
+0.47+0.92+3.15+6.73+6.92+13.61+13.00+6.24

Informacje

Typ funduszuFundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyRynki globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,45%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Zarządzający
Jan Kruk, CFA
Jan Kruk, CFA
Zarządzający Funduszami

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2,10% (21,00 PLN)
Koszty transakcyjne0,33% (3,27 PLN)
Koszty dodatkoweBrak

Dokumenty