Goldman Sachs Obligacji

Goldman Sachs Obligacji

dawniej NN Obligacji

PDF
Goldman Sachs Obligacji

Goldman Sachs Obligacji

dawniej NN Obligacji

PDF
Typ funduszuobligacji
To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Horyzont inwestycyjny
12345lat
Goldman Sachs Parasol FIO
2/7
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
Klasa ryzyka: niska
Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie Analiz Online.
Rating AOL
331,71PLN
Wycena z dnia2023-05-26
PorównajDodanoUsuń
Goldman Sachs Obligacji to jeden z najstarszych funduszy obligacji w Polsce. Większość portfela ulokowana jest w średnio i długoterminowych instrumentach dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa.
 • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 3 lata,
 • oczekują zysków porównywalnych do zysków z depozytów bankowych,
 • nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
 • akceptują niską klasę ryzyka.
 • Co najmniej połowę aktywów funduszu inwestujemy w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
 • na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym zagraniczne obligacje skarbowe czy instrumenty pochodne,
 • w tym funduszu nie inwestujemy w akcje,
 • fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji i wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

Możliwe do zakupu

 • A - Zbywane bez ograniczeń
 • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

Do sprawdzania wyników

 • A2 - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • I - Zbywane w ramach IKE
 • P - Zbywane w ramach PSI
 • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • U - Dla klientów instytucjonalnych
 • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
Zobacz dane za okres
lub wybierz czas inwestycji
Wartość jednostki na dzieńPLN
Wartość jednostki na dzieńPLN
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
1D1M3M6M12M36M60MYTD
+0.04-0.14+2.73+8.33+9.58-3.03+8.93+6.00

Informacje

Typ funduszuObligacji
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% G0PL
Początek działalności funduszu25.02.1999
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,13%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki pobrana w poprzednim roku0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego G0PL w skali roku
Zarządzający
Tomasz Rabęda
Tomasz Rabęda
Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1,78% (17,80 PLN)
Koszty transakcyjne0,32% (3,20 PLN)
Koszty dodatkoweBrak

Dokumenty