Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj
  Goldman Sachs Obligacji

  Goldman Sachs Obligacji

  Goldman Sachs Obligacji

  Goldman Sachs Obligacji

  Typ funduszuobligacji
  To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
  Horyzont inwestycyjny
  12345lat
  Goldman Sachs Parasol FIO
  3/7
  Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
  Klasa ryzyka: średnio niska
  Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie Analiz Online.
  Rating AOL
  371,25PLN
  Wycena z dnia2024-07-18
  PorównajDodanoUsuń
  IKE
  IKZE
  Goldman Sachs Obligacji to jeden z najstarszych funduszy obligacji w Polsce. Większość portfela ulokowana jest w średnio i długoterminowych instrumentach dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa.
  • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 3 lata,
  • oczekują zysków porównywalnych do zysków z depozytów bankowych,
  • nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptują niską klasę ryzyka.
  • Co najmniej połowę aktywów funduszu inwestujemy w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
  • na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym zagraniczne obligacje skarbowe czy instrumenty pochodne,
  • w tym funduszu nie inwestujemy w akcje,
  • fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji i wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

  Możliwe do zakupu

  • A - Zbywane bez ograniczeń
  • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

  Do sprawdzania wyników

  • A2 - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • I - Zbywane w ramach IKE
  • P - Zbywane w ramach PSI
  • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • U - Dla klientów instytucjonalnych
  • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
  Zobacz dane za okres
  Od początku działalności funduszu
  lub wybierz czas inwestycji
  Wartość jednostki na dzieńPLN
  Wartość jednostki na dzieńPLN
  Stopa zwrotu
  Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
  1D1M3M6M12M36M60MYTD
  -0.10+1.26+2.17+1.37+4.39+2.97+13.90+1.23

  Modelowa struktura portfela

  Informacje

  Typ funduszuObligacji
  Kategoria jednostkiK
  Zakres geograficznyPolska
  Benchmark100% G0PL
  Początek działalności funduszu25.02.1999
  Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,70%
  Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
  Opłata za wyniki pobrana w poprzednim roku0,0%
  Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego G0PL w skali roku
  Zarządzający
  Tomasz Rabęda
  Tomasz Rabęda
  Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

  Zestawienie opłat i kosztów

  Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
  Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
  Opłaty bieżące0,96% (9,60 PLN)
  Koszty transakcyjne0,26% (2,56 PLN)
  Koszty dodatkoweBrak

  Dokumenty

  Polecane dla Ciebie

  • Flash rynkowy

   Flash Rynkowy #145

   13.02.2023 | 10 min słuchania

   ​​​​​​​Z tego podcastu dowiesz się o tym, czego spodziewamy się po rynkach akcji i obligacji w tym roku i które towarzystwo funduszy utrzymało tytuł najlepszego TFI w Polsce i dlaczego właśnie Goldman Sachs TFI.

   Wojciech Kiermacz

  • Inwestycje

   Goldman Sachs TFI ponownie najlepszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce

   09.02.2023 | 3 min czytania

   Drugi rok z rzędu Goldman Sachs TFI otrzymało nagrodę Alfa dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od 10 lat nagroda przyznawana jest przez niezależnych ekspertów firmom odznaczającym się najwyższą jakością zarządzania funduszami akcji, obligacji i mieszanymi.

   Wojciech Kiermacz

  • Zweryfikowany przez eksperta

   Inwestycje

   Pomyśl dwa razy, nim tanio sprzedasz fundusz

   04.11.2022 | 6 min czytania

   Chcesz wyjść z funduszu obligacji? Zastanów się dwa razy zanim to zrobisz. Zobacz nasze 3 scenariusze.

   Krzysztof Kita

  Pozostałe fundusze z Goldman Sachs Parasol FIO

  • Goldman Sachs Akcji

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnio wysoka5/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +17.14%
  • Goldman Sachs Akcji CEE

   dawniej Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +22.53%
  • Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji

   mieszany
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +10.88%
  • Goldman Sachs Indeks Obligacji

   obligacji
   Klasa ryzyka
   niska2/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +4.14%
  • Goldman Sachs Konserwatywny

   krótkoterminowy dłużny
   Klasa ryzyka
   niska2/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +6.61%
  • Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji

   krótkoterminowy dłużny
   Klasa ryzyka
   niska2/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +7.04%
  • Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +18.73%
  • Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

   mieszany
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +8.57%
  • Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +17.60%
  • Goldman Sachs Zrównoważony

   mieszany
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +11.72%