Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj
  • Zmień Perspektywę na przyszłość

   i zadbaj o swoje finansowe jutro z funduszami Goldman Sachs Perspektywa

   Jak działają fundusze cyklu życia Goldman Sachs Perspektywa?

   • 2030, 2045 a może 2055?

    Wybierz subfundusz Goldman Sachs Perspektywa, w którego nazwie znajduje się rok najbliższy Twojego planowanego zakończenia inwestycji. Sposób inwestowania Twoich środków dostosujemy właśnie do tej daty!

     

    Polityka inwestycyjna subfunduszu i sposób jej realizacji będzie dostosowany do wybranej przez Ciebie daty. Szczegółowe informacje znajdziesz w Prospektach Informacyjnych

   • W początkowym okresie

    fundusz skupia się na pomnożeniu kapitału inwestując przede wszystkim w fundusze akcji o wyższym ryzyku, ale mogące przynieść większe zyski.

     

    W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 64% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne. 

   • Wraz z upływem lat

    rośnie udział mniej ryzykownych funduszy dłużnych, tj. funduszy obligacji, czy funduszy gotówkowych.

     

    W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 100% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne.

   Jak lokowane są Twoje pieniądze?

   Otwórz się na nowe Perspektywy

   Wybierz jeden fundusz na całe życie

   • Wystarczy 200 zł
   • Możliwość wypłaty środków w każdym momencie
   • Nie martwisz się, jak dobrze lokować pieniądze.
   • Stabilny sposób na inwestowanie
     

   Wybierz swoją perspektywę

    Nasze fundusze podzieliliśmy na 7 głównych typów, w zależności od tego, w co inwestują. Mamy fundusze: akcji, obligacji, krótkoterminowe dłużne, mieszane, alternatywne, cyklu życia i PPK (zdefiniowanej daty).
    Typ funduszu
     Wyczyść
     Jednostki uczestnictwa to formalny udział w funduszu inwestycyjnym, do którego przystępujesz. Wprowadziliśmy różne kategorie jednostek uczestnictwa: - na przykład „A” oznacza jednostki podstawowe, „K” zarezerwowana jest dla kont emerytalnych IKE i IKZE. Inne tworzymy na potrzeby programów pracowniczych (PPE czy PPI). Kategorie mogą różnić się m.in. wysokością opłat za zarządzanie.
     Kategoria jednostek
     Kat. jednostekA
     Filtry
     Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie <-link Analiz Online=https://www.analizy.pl link->.
     Rating AOL
     Wyczyść
     Fundusz parasolowy to zbiór subfunduszy. Każdy z nich może realizować inną strategię, a Ty możesz swobodnie przenosić środki pomiędzy nimi, np. z Goldman Sachs Akcji do Goldman Sachs Obligacji. Gdy dokonujesz zmian w ramach jednego funduszu parasolowego, nie musisz płacić podatku od zysków kapitałowych. Zapłacisz go dopiero, gdy wycofasz środki z danego „parasola”.
     Parasol
      Wyczyść
      To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
      Horyzont inwestycyjny
      • lata
      Wyczyść
      Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
      Klasa ryzyka
      Wyczyść
      Jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych wyceniane są każdego dnia roboczego. Cena, którą widzisz na stronie, uwzględnia wycenę wszystkich instrumentów, w jakie inwestuje fundusz. Dane te są archiwizowane i możesz je analizować – np. sprawdzić wynik funduszu w wybranym okresie.
      Wycena na dzień
      Wyczyść wszystko
      Typ
      Nazwa funduszu
      Stopa zwrotu %
      Przywróć domyślne
      Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
      Klasa ryzyka
      Wycena
      1d
      1m
      3m
      6m
      12m
      36m
      60m
      ytd

      Niestety nie mamy funduszy, które spełniałyby wszystkie określone warunki.

      Filtry i sortowanieWyczyść wszystko
      Wybrane
      Sortowanie
      Filtry
      Nasze fundusze podzieliliśmy na 7 głównych typów, w zależności od tego, w co inwestują. Mamy fundusze: akcji, obligacji, krótkoterminowe dłużne, mieszane, alternatywne, cyklu życia i PPK (zdefiniowanej daty).
      Typ funduszu
       Wyczyść
       Jednostki uczestnictwa to formalny udział w funduszu inwestycyjnym, do którego przystępujesz. Wprowadziliśmy różne kategorie jednostek uczestnictwa: - na przykład „A” oznacza jednostki podstawowe, „K” zarezerwowana jest dla kont emerytalnych IKE i IKZE. Inne tworzymy na potrzeby programów pracowniczych (PPE czy PPI). Kategorie mogą różnić się m.in. wysokością opłat za zarządzanie.
       Kategoria jednostek
       Kat. jednostekA
       Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie <-link Analiz Online=https://www.analizy.pl link->.
       Rating AOL
       Wyczyść
       Fundusz parasolowy to zbiór subfunduszy. Każdy z nich może realizować inną strategię, a Ty możesz swobodnie przenosić środki pomiędzy nimi, np. z Goldman Sachs Akcji do Goldman Sachs Obligacji. Gdy dokonujesz zmian w ramach jednego funduszu parasolowego, nie musisz płacić podatku od zysków kapitałowych. Zapłacisz go dopiero, gdy wycofasz środki z danego „parasola”.
       Parasol
        Wyczyść
        To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
        Horyzont inwestycyjny
        • lata
        Wyczyść
        Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
        Klasa ryzyka
        Wyczyść
        Jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych wyceniane są każdego dnia roboczego. Cena, którą widzisz na stronie, uwzględnia wycenę wszystkich instrumentów, w jakie inwestuje fundusz. Dane te są archiwizowane i możesz je analizować – np. sprawdzić wynik funduszu w wybranym okresie.
        Wycena na dzień

        Najczęściej zadawane pytania