Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

dawniej NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

PDF
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

dawniej NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

PDF
Typ funduszuakcji
To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Horyzont inwestycyjny
12345lat
Goldman Sachs SFIO
4/7
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
Klasa ryzyka: średnia
123,62PLN
Wycena z dnia2023-06-06
PorównajDodanoUsuń
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących inwestuje do 100% środków w źródłowy fundusz zagraniczny Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income. Aktywa funduszu źródłowego mogą być inwestowane w akcje spółek, których centrala lub główna działalność mieści się na dowolnym rynku wschodzącym lub rozwijającym się, i które oferują atrakcyjny zwrot z dywidend. Ponadto, ten fundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne tak jak to ujęto w art. 8 rozporządzenia SFDR.
 • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 5 lat,
 • oczekują wysokich zysków,
 • akceptują średnią klasę ryzyka funduszu,
 • liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
 • Spółki do portfela funduszu źródłowego dobierane są na podstawie analizy fundamentalnej z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG),
 • Ameryka Łacińska, Azja (bez Japonii), Europa Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka – spółki z takich krajów mogą znaleźć się w portfelu funduszu źródłowego,
 • fundusz źródłowy jest aktywnie zarządzany a jego benchmarkiem jest indeks MSCI Emerging Markets (NR). Celem funduszu źródłowego nie jest odzwierciedlanie tego benchmarku. Inwestycje funduszu źródłowego mogą istotnie odbiegać od benchmarku,
 • obok funduszu źródłowego, na zasadach określonych w prospekcie, mamy możliwość inwestowania aktywów również w inne instrumenty finansowe.

Możliwe do zakupu

 • A - Zbywane bez ograniczeń
 • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

Do sprawdzania wyników

 • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
Zobacz dane za okres
lub wybierz czas inwestycji
Wartość jednostki na dzieńPLN
Wartość jednostki na dzieńPLN
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
1D1M3M6M12M36M60MYTD
+0.57+4.58+1.85+4.58-0.75+8.94+4.97+6.41

Informacje

Typ funduszuAkcyjny
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyRynki wschodzące
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 8

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2,63% (26,30 PLN)
Koszty transakcyjne1,13% (11,30 PLN)
Koszty dodatkoweBrak

Dokumenty

Pozostałe fundusze z Goldman Sachs SFIO

 • Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych

  dawniej NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

  akcji
  Klasa ryzyka
  średnia4/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +8.83%
 • Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

  dawniej NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

  obligacji
  Klasa ryzyka
  średnio niska3/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +3.32%
 • Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

  dawniej NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

  akcji
  Klasa ryzyka
  średnia4/7

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +5.25%
 • Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

  dawniej NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

  akcji
  Klasa ryzyka
  średnia4/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +7.66%
 • Goldman Sachs Indeks Surowców

  dawniej NN (L) Indeks Surowców

  alternatywny
  Klasa ryzyka
  średnia4/7

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  -24.08%
 • Goldman Sachs Japonia

  dawniej NN (L) Japonia

  akcji
  Klasa ryzyka
  średnia4/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +22.23%
 • Goldman Sachs Konserwatywny Plus

  dawniej NN (L) Konserwatywny Plus

  krótkoterminowy dłużny
  Klasa ryzyka
  niska2/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +6.91%
 • Goldman Sachs Multi Factor

  dawniej NN (L) Multi Factor

  alternatywny
  Klasa ryzyka
  średnio niska3/7

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +0.25%
 • Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych

  dawniej NN (L) Obligacji Korporacyjnych

  obligacji
  Klasa ryzyka
  niska2/7

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +4.54%
 • Goldman Sachs Obligacji Plus

  dawniej NN (L) Obligacji Plus

  krótkoterminowy dłużny
  Klasa ryzyka
  niska2/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +8.22%
 • Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

  dawniej NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

  obligacji
  Klasa ryzyka
  średnio niska3/7

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +5.72%
 • Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA

  dawniej NN (L) Spółek Dywidendowych USA

  akcji
  Klasa ryzyka
  średnia4/7

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +5.02%
 • Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

  dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

  mieszany
  Klasa ryzyka
  niska2/7

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +4.23%
 • Goldman Sachs Total Return

  dawniej NN (L) Total Return

  alternatywny
  Klasa ryzyka
  średnio niska3/7

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +9.35%