Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

  Karta funduszu

  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

  Karta funduszu

  Typ funduszuakcji
  To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
  Horyzont inwestycyjny
  12345lat
  Goldman Sachs SFIO
  4/7
  Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
  Klasa ryzyka: średnia
  177,11PLN
  Wycena z dnia2024-07-18
  PorównajDodanoUsuń
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących inwestuje do 100% środków w źródłowy fundusz zagraniczny Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income. Aktywa funduszu źródłowego mogą być inwestowane w akcje spółek, których centrala lub główna działalność mieści się na dowolnym rynku wschodzącym lub rozwijającym się, i które oferują atrakcyjny zwrot z dywidend. Ponadto, ten fundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne tak jak to ujęto w art. 8 rozporządzenia SFDR.
  • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 5 lat,
  • oczekują wysokich zysków,
  • akceptują średnią klasę ryzyka funduszu,
  • liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
  • Spółki do portfela funduszu źródłowego dobierane są na podstawie analizy fundamentalnej z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG),
  • Ameryka Łacińska, Azja (bez Japonii), Europa Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka – spółki z takich krajów mogą znaleźć się w portfelu funduszu źródłowego,
  • fundusz źródłowy jest aktywnie zarządzany a jego benchmarkiem jest indeks MSCI Emerging Markets (NR). Celem funduszu źródłowego nie jest odzwierciedlanie tego benchmarku. Inwestycje funduszu źródłowego mogą istotnie odbiegać od benchmarku,
  • obok funduszu źródłowego, na zasadach określonych w prospekcie, mamy możliwość inwestowania aktywów również w inne instrumenty finansowe.

  Możliwe do zakupu

  • A - Zbywane bez ograniczeń
  • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

  Do sprawdzania wyników

  • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
  Zobacz dane za okres
  Od początku działalności funduszu
  lub wybierz czas inwestycji
  Wartość jednostki na dzieńPLN
  Wartość jednostki na dzieńPLN
  Stopa zwrotu
  Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
  1D1M3M6M12M36M60MYTD
  +0.32+0.20+6.46+18.91+24.37+9.41+34.28+17.74

  Modelowa struktura portfela

  Informacje

  Typ funduszuAkcyjny
  Kategoria jednostkiT
  Zakres geograficznyRynki wschodzące
  BenchmarkBrak
  Początek działalności funduszu23.11.2009
  Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,10%
  Klasyfikacja SFDRArtykuł 8

  Zestawienie opłat i kosztów

  Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
  Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
  Opłaty bieżące1,57% (15,70 PLN)
  Koszty transakcyjne1,06% (10,62 PLN)
  Koszty dodatkoweBrak

  Dokumenty

  Pozostałe fundusze z Goldman Sachs SFIO

  • Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +12.53%
  • Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

   obligacji
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +9.12%
  • Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +10.12%
  • Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +16.82%
  • Goldman Sachs Indeks Surowców

   alternatywny
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   -1.80%
  • Goldman Sachs Japonia

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +33.45%
  • Goldman Sachs Konserwatywny Plus

   krótkoterminowy dłużny
   Klasa ryzyka
   niska2/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +6.11%
  • Goldman Sachs Multi Factor

   alternatywny
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   -4.34%
  • Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych

   obligacji
   Klasa ryzyka
   niska2/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +8.57%
  • Goldman Sachs Obligacji Plus

   krótkoterminowy dłużny
   Klasa ryzyka
   niska2/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +7.27%
  • Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

   obligacji
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   -1.33%
  • Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +17.94%
  • Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

   mieszany
   Klasa ryzyka
   niska2/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +8.58%
  • Goldman Sachs Total Return

   alternatywny
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +10.26%