Menu główne

Czego szukasz?

  IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

  Zbuduj prywatną emeryturę odkładając pieniądze na IKE z funduszami w Polsce.

  Sprawdź

  IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Odkładasz pieniądze na przyszłość i co roku zmniejszasz swój PIT. I pożytecznie. I przyjemnie.

  Sprawdź
  Artykuły

  Artykuł

  Jak obliczyć emeryturę?

  26.10.2023 | 5 min czytania

  Nawet jeśli ten temat wydaje Ci się bardzo odległy i mało interesujący, warto poświęcić kilka minut na to, żeby o emeryturze wiedzieć więcej.

  Przeczytaj
  Artykuły

  Artykuł

  Nowe limity IKE i IKZE w 2024 r.

  16.12.2023 | 10 min czytania

  Dowiedz się ile wynoszą limity wpłat na IKE i IKZE w 2024 roku.

  Przeczytaj
  Goldman Sachs Indeks Surowców

  Goldman Sachs Indeks Surowców

  Karta funduszu

  Goldman Sachs Indeks Surowców

  Goldman Sachs Indeks Surowców

  Karta funduszu

  Typ funduszualternatywny
  To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
  Horyzont inwestycyjny
  12345lat
  Goldman Sachs SFIO
  4/7
  Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
  Klasa ryzyka: średnia
  247,22PLN
  Wycena z dnia2024-07-18
  PorównajDodanoUsuń
  Goldman Sachs Indeks Surowców inwestuje do 100% środków w źródłowy fundusz zagraniczny Goldman Sachs Commodity Enhanced. Fundusz źródłowy ma celu zapewniać ekspozycję na zdywersyfikowany portfel towarów i surowców oraz uzyskiwać stopę zwrotu wyższą niż wynik indeksu Bloomberg Commodity (TR).
  • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 5 lat,
  • oczekują wysokich zysków,
  • akceptują średnią klasę ryzyka funduszu,
  • liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
  • Fundusz źródłowy realizuje swój cel inwestując w szereg instrumentów towarowych i surowcowych, rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Stany Zjednoczone, a także w inne zbywalne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa innych funduszy, instrumenty pochodne czy depozyty,
  • Zaangażowanie w instrumenty towarowe i surowcowe realizowane jest poprzez swapy całkowitego przychodu (total return swaps) z kontrahentami o wysokim ratingu. Te swapy pozwalają funduszowi na otrzymanie stopy zwrotu z różnych bazowych instrumentów towarowych i surowcowych w zamian za uiszczenie stałej opłaty,
  • fundusz źródłowy nie dokonuje fizycznych zakupów towarów i surowców.
  • fundusz źródłowy jest aktywnie zarządzany a jego benchmarkiem jest indeks Bloomberg Commodity (TR),
  • obok funduszu źródłowego, na zasadach określonych w prospekcie, mamy możliwość inwestowania aktywów również w inne instrumenty finansowe.

  Możliwe do zakupu

  • A - Zbywane bez ograniczeń
  • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

  Do sprawdzania wyników

  • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
  • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
  Zobacz dane za okres
  Od początku działalności funduszu
  lub wybierz czas inwestycji
  Wartość jednostki na dzieńPLN
  Wartość jednostki na dzieńPLN
  Stopa zwrotu
  Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
  1D1M3M6M12M36M60MYTD
  -0.25-2.58-1.35+4.13-1.27+12.81+73.94+2.36

  Modelowa struktura portfela

  Informacje

  Typ funduszuSurowcowy
  Kategoria jednostkiT
  Zakres geograficznyGlobalny
  BenchmarkBrak
  Początek działalności funduszu01.01.2021
  Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,10%
  Klasyfikacja SFDRArtykuł 6

  Zestawienie opłat i kosztów

  Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
  Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
  Opłaty bieżące1,52% (15,20 PLN)
  Koszty transakcyjne0,63% (6,25 PLN)
  Koszty dodatkoweBrak

  Dokumenty

  Polecane dla Ciebie

  • Flash rynkowy

   Flash Rynkowy #153

   15.11.2023 | 12 min słuchania

   Z tego podcastu dowiesz się o tym, co droższy, mniej przewidywalny i bardziej niebezpieczny Świat oznacza dla inwestorów,tym, jakie jest najbardziej skuteczne podejście do budowy portfela w tak niepewnym środowisku i tym, czy teraz jest dobry czas, aby interesować się inwestycjami alternatywnymi oraz jak mogą się zachować podstawowe klasy aktywów.

   Paweł Sadowski

  • Inwestycje

   Inwestycje w surowce w 2023 - prognozy

   13.02.2023 | 3 min czytania

   Surowce były alternatywą dla spadających rynków akcji i obligacji w ubiegłym roku. Ale co dalej? To bardzo zmienna klasa aktywów, jednak w długim terminie są argumenty przemawiające za surowcami.

   Wojciech Kiermacz

  • Flash rynkowy

   Cotygodniowy Flash Rynkowy #133

   17.10.2022 | 5 min słuchania

   Inflacja w USA nie odpuszcza. Wyniki sprzedaży polskich funduszy – inwestorzy się niecierpliwią. Jakie są cztery główne trendy na europejskim rynku funduszy zdaniem ekspertki z Goldman Sachs Asset Management? Czym są inwestycje alternatywne i jaką rolę mogą pełnić w portfelu?

   Wojciech Kiermacz

  Pozostałe fundusze z Goldman Sachs SFIO

  • Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +12.53%
  • Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

   obligacji
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +9.12%
  • Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +10.12%
  • Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +16.82%
  • Goldman Sachs Japonia

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +33.45%
  • Goldman Sachs Konserwatywny Plus

   krótkoterminowy dłużny
   Klasa ryzyka
   niska2/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +6.11%
  • Goldman Sachs Multi Factor

   alternatywny
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   -4.34%
  • Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych

   obligacji
   Klasa ryzyka
   niska2/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +8.57%
  • Goldman Sachs Obligacji Plus

   krótkoterminowy dłużny
   Klasa ryzyka
   niska2/7
   Rating AOL

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +7.27%
  • Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

   obligacji
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   -1.33%
  • Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +22.95%
  • Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA

   akcji
   Klasa ryzyka
   średnia4/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +17.94%
  • Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji

   mieszany
   Klasa ryzyka
   niska2/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +8.58%
  • Goldman Sachs Total Return

   alternatywny
   Klasa ryzyka
   średnio niska3/7

   Stopa zwrotu 12M

   18.07.2024

   +10.26%