Goldman Sachs Konserwatywny

Goldman Sachs Konserwatywny

dawniej NN Konserwatywny

PDF
Goldman Sachs Konserwatywny

Goldman Sachs Konserwatywny

dawniej NN Konserwatywny

PDF
Typ funduszukrótkoterminowy dłużny
To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Horyzont inwestycyjny
12345lat
Goldman Sachs Parasol FIO
2/7
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
Klasa ryzyka: niska
Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie Analiz Online.
Rating AOL
290,73PLN
Wycena z dnia2023-05-26
PorównajDodanoUsuń
Goldman Sachs Konserwatywny to jeden z najbardziej defensywnych funduszy w naszej ofercie. Większość portfela ulokowana jest w krótkoterminowych instrumentach dłużnych. Dzięki temu ten fundusz ma niską wrażliwość na wahania rynkowych stóp procentowych.
 • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 1 rok,
 • oczekują stabilnych zysków porównywalnych do zysków z depozytów bankowych,
 • nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
 • akceptują niską klasę ryzyka.
 • Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestujemy w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
 • na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne,
 • w tym funduszu nie inwestujemy w akcje,
 • fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji.

Możliwe do zakupu

 • A - Zbywane bez ograniczeń
 • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

Do sprawdzania wyników

 • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • P - Zbywane w ramach PSI
 • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • U - Dla klientów instytucjonalnych
 • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
Zobacz dane za okres
lub wybierz czas inwestycji
Wartość jednostki na dzieńPLN
Wartość jednostki na dzieńPLN
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
1D1M3M6M12M36M60MYTD
+0.02+0.61+2.16+5.99+7.69+6.89+9.04+4.19

Informacje

Typ funduszuKrótkoterminowy dłużny
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark100% WIBID 6M
Początek działalności funduszu28.02.2019 (wcześniej jako NN Gotówkowy od 25.02.1999)
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)0,50%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Zarządzający
Paweł Gołębiewski, CFA
Paweł Gołębiewski, CFA
Zarządzający Funduszami

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące0,62% (6,20 PLN)
Koszty transakcyjne-0,01% (-0,10 PLN)
Koszty dodatkoweBrak

Dokumenty