Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

dawniej NN Stabilnego Wzrostu

PDF
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

dawniej NN Stabilnego Wzrostu

PDF
Typ funduszumieszany
To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Horyzont inwestycyjny
12345lat
Goldman Sachs Parasol FIO
3/7
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
Klasa ryzyka: średnio niska
Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie Analiz Online.
Rating AOL
297,66PLN
Wycena z dnia2023-06-06
PorównajDodanoUsuń

Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu to jeden z najstarszych funduszy o mieszanej strategii w Polsce. Od ponad dwóch dekad umożliwia inwestorom korzystanie z potencjału płynącego z połączenia polskiego rynku akcji i obligacji. Neutralna struktura portfela tego funduszu to 30% akcji i 70% instrumentów dłużnych (np. obligacji).

 • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 3 lata,
 • oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych,
 • akceptują średnio niską klasę ryzyka,
 • liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
 • W części akcyjnej (od 10% do 50% portfela) wybieramy akcje głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i (lub) bardzo dobrych perspektywach wzrostu,
 • w części dłużnej (od 45% do 90% portfela) inwestujemy głównie w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Ponad 35% aktywów funduszu mogą stanowić właśnie takie instrumenty,
 • na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne,
 • fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji i wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

Możliwe do zakupu

 • A - Zbywane bez ograniczeń
 • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

Do sprawdzania wyników

 • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • I - Zbywane w ramach IKE
 • P - Zbywane w ramach PSI
 • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • U - Dla klientów instytucjonalnych
 • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
Zobacz dane za okres
lub wybierz czas inwestycji
Wartość jednostki na dzieńPLN
Wartość jednostki na dzieńPLN
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
1D1M3M6M12M36M60MYTD
+0.54+1.86+4.54+10.31+12.18+8.00+10.88+8.92

Informacje

Typ funduszuStabilnego wzrostu
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark35% G0PL + 35% GFPL + 30% WIG
Początek działalności funduszu06.12.2000
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2.00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki pobrana w poprzednim roku0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego 35% G0PL+35% GFPL+30% WIG w skali roku
Zarządzający
Marcin Szortyka
Marcin Szortyka
Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi
Krzysztof Prus
Krzysztof Prus
Zarządzający Funduszami Dłużnymi

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2,12% (21,20 PLN)
Koszty transakcyjne0,61% (6,08 PLN)
Koszty dodatkoweBrak

Dokumenty

Polecane dla Ciebie

 • Podcast

  Flash Rynkowy #145

  13.02.2023

  ​​​​​​​Z tego podcastu dowiesz się o tym, czego spodziewamy się po rynkach akcji i obligacji w tym roku i które towarzystwo funduszy utrzymało tytuł najlepszego TFI w Polsce i dlaczego właśnie NN Investment Partners TFI.

  Wojciech Kiermacz

 • Artykuł

  NN Investment Partners TFI ponownie najlepszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce

  09.02.2023

  Drugi rok z rzędu Goldman Sachs TFI (dawniej NN Investment Partners TFI) otrzymało nagrodę Alfa dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od 10 lat nagroda przyznawana jest przez niezależnych ekspertów firmom odznaczającym się najwyższą jakością zarządzania funduszami akcji, obligacji i mieszanymi.

  Wojciech Kiermacz

 • Komentarz rynkowy

  Pomyśl dwa razy, nim tanio sprzedasz fundusz

  04.11.2022

  Chcesz wyjść z funduszu obligacji? Zastanów się dwa razy zanim to zrobisz. Zobacz nasze 3 scenariusze.

  Krzysztof Kita

Pozostałe fundusze z Goldman Sachs Parasol FIO

 • Goldman Sachs Akcji

  dawniej NN Akcji

  akcji
  Klasa ryzyka
  średnio wysoka5/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +15.71%
 • Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji

  dawniej NN Globalnej Dywersyfikacji

  mieszany
  Klasa ryzyka
  średnio niska3/7

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  -0.42%
 • Goldman Sachs Indeks Obligacji

  dawniej NN Indeks Obligacji

  obligacji
  Klasa ryzyka
  niska2/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +9.22%
 • Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

  dawniej NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

  akcji
  Klasa ryzyka
  średnio wysoka5/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +16.46%
 • Goldman Sachs Konserwatywny

  dawniej NN Konserwatywny

  krótkoterminowy dłużny
  Klasa ryzyka
  niska2/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +7.74%
 • Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji

  dawniej NN Krótkoterminowych Obligacji

  krótkoterminowy dłużny
  Klasa ryzyka
  niska2/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +7.90%
 • Goldman Sachs Obligacji

  dawniej NN Obligacji

  obligacji
  Klasa ryzyka
  niska2/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +11.35%
 • Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

  dawniej NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

  akcji
  Klasa ryzyka
  średnia4/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +21.62%
 • Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek

  dawniej NN Średnich i Małych Spółek

  akcji
  Klasa ryzyka
  średnia4/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +12.38%
 • Goldman Sachs Zrównoważony

  dawniej NN Zrównoważony

  mieszany
  Klasa ryzyka
  średnio niska3/7
  Rating AOL

  Stopa zwrotu 12M

  06.06.2023

  +14.45%