Goldman Sachs Zrównoważony

Goldman Sachs Zrównoważony

dawniej NN Zrównoważony

PDF
Goldman Sachs Zrównoważony

Goldman Sachs Zrównoważony

dawniej NN Zrównoważony

PDF
Typ funduszumieszany
To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Horyzont inwestycyjny
12345lat
Goldman Sachs Parasol FIO
3/7
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
Klasa ryzyka: średnio niska
Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie Analiz Online.
Rating AOL
378,23PLN
Wycena z dnia2023-05-26
PorównajDodanoUsuń

Goldman Sachs Zrównoważony to jeden z najstarszych funduszy o mieszanej strategii w Polsce. Od ponad ćwierć wieku umożliwia inwestorom korzystanie z potencjału płynącego z połączenia polskiego rynku akcji i obligacji. Neutralna struktura portfela tego funduszu to pół na pół. Jedna połowa to akcje, druga to instrumenty dłużne (np. obligacje).

 • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 4 lata,
 • oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych,
 • akceptują średnio niską klasę ryzyka,
 • liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
 • W części akcyjnej (od 30% do 70% portfela) wybieramy akcje głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i (lub) bardzo dobrych perspektywach wzrostu,
 • w części dłużnej (od 20% do 70% portfela) inwestujemy głównie w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Ponad 35% aktywów funduszu mogą stanowić właśnie takie instrumenty,
 • na zasadach określonych w prospekcie możemy też inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne,
 • fundusz jest aktywnie zarządzany. Jego celem nie jest odzwierciedlanie benchmarku. Jego benchmark służy nam do oceny efektywności inwestycji i wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

Możliwe do zakupu

 • A - Zbywane bez ograniczeń
 • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

Do sprawdzania wyników

 • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • I - Zbywane w ramach IKE
 • P - Zbywane w ramach PSI
 • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • U - Dla klientów instytucjonalnych
 • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
Zobacz dane za okres
lub wybierz czas inwestycji
Wartość jednostki na dzieńPLN
Wartość jednostki na dzieńPLN
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
1D1M3M6M12M36M60MYTD
+1.03+2.19+6.00+10.93+13.07+22.85+19.39+9.11

Informacje

Typ funduszuMieszany
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyPolska
Benchmark50% WIG + 25% G0PL + 25% GFPL
Początek działalności funduszu11.03.1998
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2.00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 6
Opłata za wyniki pobrana w poprzednim roku0,0%
Zasada pobierania opłaty za wynikiMaksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego 50% WIG+25% G0PL+25% GFPL w skali roku
Zarządzający
Marcin Szortyka
Marcin Szortyka
Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi
Tomasz Rabęda
Tomasz Rabęda
Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2,25% (22,50 PLN)
Koszty transakcyjne0,82% (8,20 PLN)
Koszty dodatkoweBrak

Dokumenty