Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

dawniej NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

PDF
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

dawniej NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

PDF
Typ funduszuakcji
To czas, na jaki lokujesz pieniądze w wybranym funduszu inwestycyjnym. Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny funduszu zależy od instrumentów, z których składa się jego portfel. Im więcej w portfelu akcji lub innych instrumentów o wyższym poziomie ryzyka, tym ten horyzont powinien być dłuższy. Pamiętaj jednak, że jest to parametr uniwersalny. Nie uwzględnia obecnej sytuacji na rynku, danych makroekonomicznych ani tego, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy.
Horyzont inwestycyjny
12345lat
Goldman Sachs SFIO
4/7
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. W funduszach inwestycyjnych ryzyko określamy wskaźnikiem SRI (ang. summary risk indicator). Może on wynosić od 1 do 7, gdzie 1 oznacza bardzo małe ryzyko, a 7 to najwyższe ryzyko.
Klasa ryzyka: średnia
Niezależny portal Analizy Online (AOL) szczegółowo ocenia fundusze inwestycyjne. Uwzględnia czynniki ilościowe – np. wyniki funduszy, oraz jakościowe – m.in. kwestie biznesowe (np. staż na rynku, ofertę), kapitał ludzki czy przejrzystość instytucji. W ratingu AOL znajdziesz informacje o wadach i zaletach poszczególnych funduszy oraz ich oceny (gwiazdki). Skala ocen od 1 do 5 działa jak w Google Maps – im więcej, tym lepiej. Z pełną metodologią możesz się zapoznać na stronie Analiz Online.
Rating AOL
332,47PLN
Wycena z dnia2023-05-26
PorównajDodanoUsuń
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych inwestuje do 100% środków w źródłowy fundusz zagraniczny Goldman Sachs Global Equity Income. Aktywa funduszu źródłowego mogą być inwestowane w dowolnym kraju na świecie, w akcje spółek oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Ponadto, ten fundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne tak jak to ujęto w art. 8 rozporządzenia SFDR.
 • Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 5 lat,
 • oczekują wysokich zysków,
 • akceptują średnią klasę ryzyka funduszu,
 • liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
 • spółki do portfela funduszu źródłowego dobierane są na podstawie analizy fundamentalnej z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).
 • fundusz źródłowy jest aktywnie zarządzany a jego benchmarkiem jest indeks MSCI World (NR). Celem funduszu źródłowego nie jest odzwierciedlanie tego benchmarku. Inwestycje funduszu źródłowego mogą istotnie odbiegać od benchmarku,
 • obok funduszu źródłowego, na zasadach określonych w prospekcie, mamy możliwość inwestowania aktywów również w inne instrumenty finansowe.

Możliwe do zakupu

 • A - Zbywane bez ograniczeń
 • K - Zbywane w ramach IKE i IKZE

Do sprawdzania wyników

 • E - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • F - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • S - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • T - Zbywane w ramach PPE i PPI
 • W - Zbywane w ramach PPE i PPI
Zobacz dane za okres
lub wybierz czas inwestycji
Wartość jednostki na dzieńPLN
Wartość jednostki na dzieńPLN
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu %na dzieńna dzień
1D1M3M6M12M36M60MYTD
+1.17+3.02+0.94+2.44+7.99+53.01+47.18+6.21

Informacje

Typ funduszuAkcji
Kategoria jednostkiA
Zakres geograficznyRynki globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu23.11.2009
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)2,00%
Klasyfikacja SFDRArtykuł 8

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji, jej wartości i kategorii jednostek. Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000 zł trwającej 1 rok. Szczegóły dostępne są w Dokumentach zawierających kluczowe informacje.
Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące2,53% (25,30 PLN)
Koszty transakcyjne0,29% (2,91 PLN)
Koszty dodatkoweBrak

Dokumenty