Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz

Wybierz fundusz
    Kat. jednostek
        Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. I)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Akcji (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2025 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2030 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2035 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2040 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2045 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2050 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2055 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2060 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Emerytura 2065 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Obligacji (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Obligacji (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A2)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Japonia (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Japonia (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Japonia (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Japonia (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Japonia (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Japonia (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Japonia (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Multi Factor (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Multi Factor (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Multi Factor (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Multi Factor (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Multi Factor (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Multi Factor (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. I)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. A2)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. I)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. I)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Total Return (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. E)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. F)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. I)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. K)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. P)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. S)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. T)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. U)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz Goldman Sachs Zrównoważony (kat. W)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz ING Pakiet Dynamiczny (kat. A)Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz ING Pakiet Umiarkowany (kat. A)