Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszy

Wybierz fundusz
    Kat. jednostek
        Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. I)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Akcji (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2025 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2030 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2035 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2040 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2045 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2050 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2055 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2060 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Emerytura 2065 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Obligacji (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Obligacji (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A2)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Indeks Surowców (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Japonia (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Japonia (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Japonia (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Japonia (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Japonia (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Japonia (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Japonia (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Konserwatywny Plus (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Multi Factor (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Multi Factor (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Multi Factor (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Multi Factor (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Multi Factor (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Multi Factor (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. A2)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. I)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Plus (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2025 (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2030 (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2035 (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2040 (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2045 (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2050 (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Perspektywa 2055 (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. I)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Total Return (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. E)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. F)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. I)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. K)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. P)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. S)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. T)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. U)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu Goldman Sachs Zrównoważony (kat. W)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu ING Pakiet Dynamiczny (kat. A)Historyczne scenariusze dotyczące wyników subfunduszu ING Pakiet Umiarkowany (kat. A)